Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Nowy program obligacji Enei

Spółka ma nowy program emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł. ENEA S.A. podpisała umowę w tej sprawie z czterema bankami: PKO BP, ING Bankiem Śląskim, Pekao S.A. i mBankiem. Pochodzące z przyszłych emisji środki będą wykorzystywane w miarę potrzeb ENEA, na realizację inwestycji opisanych w strategii korporacyjnej oraz na finansowanie bieżącej działalności podmiotów z Grupy.

Obligacje emitowane w ramach programu będą zdematerializowane, dyskontowe lub kuponowe, niezabezpieczone. Wartość nominalna i emisyjna jednej obligacji będzie ustalana w warunkach emisji poszczególnych serii. Oprocentowanie lub stopa dyskonta będą ustalane indywidualnie dla każdej transzy w trakcie procesu oferowania obligacji inwestorom. Okres zapadalności może wynosić od 1 miesiąca do 10 lat. Zgodnie z zapisami umowy, obligacje będą mogły być dematerializowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a następnie mogą zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie w ramach rynków prowadzonych przez BondSpot lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Program został przygotowany w sposób, który umożliwia emisję w każdej chwili, w krótkim czasie. Będziemy wykorzystywać pozyskane w ten sposób środki na akwizycje, które są zapisane w naszej strategii. Cały czas monitorujemy rynek, ale jeszcze nie wiemy kiedy, co i za ile kupimy. Oferta emisyjna będzie kierowana do inwestorów instytucjonalnych, a na polskim rynku są gracze, którzy mogą być zainteresowani takimi papierami dłużnymi - mówi Dalida Gepfert, Wiceprezes ds. Finansowych ENEA S.A.

Banki zostały powołane na dealerów obligacji. Funkcję agenta kalkulacyjnego, agenta ds. płatności oraz depozytariusza będzie pełnił ING Bank Śląski. Pozostałe banki, poza rolą dealerów będą pełnić funkcję sub-agentów ds. płatności i sub-depozytariuszy. Dodatkowo PKO BP będzie pełnił w programie rolę agenta technicznego.

- Jestem spokojna o nasze przyszłe emisje obligacji, bo branża energetyczna cieszy się dużym zaufaniem inwestorów i analityków. To sektor stabilny, ma dobry cash flow, efektywne inwestycje i dobrą markę. Rośnie także wiarygodność ENEA jako partnera. Dostrzegła to m.in. agencja ratingowa Fitch, która po raz kolejny wystawiła ocenę na poziomie BBB. Jest to wyrazem zaufania również dla naszej przyszłej sytuacji finansowej – dodaje Gepfert.

Umowa została zawarta na czas nieograniczony. Spółka w przypadku przeprowadzenia emisji będzie ponosić standardowe koszty związane z tego typu finansowaniem, obejmujące wynagrodzenie obligatariuszy (odsetki lub kwotę dyskonta) oraz wynagrodzenie banków (prowizję dealerską). W latach 2014-2020 Grupa ENEA planuje inwestycje w wysokości 20 mld złotych, w tym ok 7,7 mld na dodatkowe plany rozwojowe w obszarach OZE, źródeł kogeneracyjnych oraz sieci ciepłowniczych.