Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Nowa Rada Nadzorcza MPEC Białystok

Zgromadzenie Wspólników MPEC Białystok powołało nową Radę Nadzorczą spółki. To skutek objęcia 85 proc. udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej przez ENEA Wytwarzanie. Zgromadzenie dokonało również niezbędnych zmian w statucie spółki.

W skład nowopowstałej Rady Nadzorczej z ramienia ENEA weszli: Paweł Orlof, jako przewodniczący oraz członkowie: Piotr Janicki, Piotr Andrusiewicz, Jerzy Mager, a z ramienia Miasta Białystok Elżbieta Bieniek-Koronkiewicz. Dokonane zmiany w statucie spółki dotyczyły spraw związanych ze zmianą właściciela oraz  dopasowania zapisów dokumentu do standardów korporacyjnych, obowiązujących w Grupie ENEA.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w ENEA, przedstawiciele Grupy nie będą pobierali dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej MPEC.  

W połowie września ENEA Wytwarzanie objęła 85 proc. udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Białymstoku. Umowa pomiędzy ENEA Wytwarzanie a Miastem Białystok została podpisana w maju br., na początku września na transakcję zgodził się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Połączenie aktywów MPEC i Elektrociepłowni Białystok, która należy do ENEA Wytwarzanie, oznacza optymalizację produkcji ciepła i poprawę stanu środowiska naturalnego w mieście. Elektrociepłownia posiada dwa nowoczesne bloki opalane biomasą, o zerowej emisji CO2.

W ciągu najbliższych pięciu lat ENEA Wytwarzanie zainwestuje ponad 100 mln zł w rozwój i modernizację MPEC. Dzięki remontom sieci i węzłów cieplnych, spółka zwiększy efektywność źródeł ciepła i sieci ciepłowniczej. ENEA zmodernizuje także Ciepłownię Zachód, dostosowując ją do zaostrzających się  wymogów ekologicznych.