zajawka logo

Enea rezygnuje z finansowania Polskiej Fundacji Narodowej

Po wnikliwych analizach oraz konsultacjach prawnych, Enea podjęła decyzję o wycofaniu się z finansowego wspierania działalności i realizacji celów Polskiej Fundacji Narodowej. Spółka informuje również, że w 2024 r. nie dokonała wpłaty na rzecz Fundacji.

Enea zaprzestaje dalszego finansowania Polskiej Fundacji Narodowej. Spółka stwierdziła, że przede wszystkim nie jest zobowiązana do dokonywania wpłat na działalność Fundacji. Ponadto spółka ma istotne zastrzeżenia do działalności Fundacji oraz kwestionuje m.in. sposób wydatkowania przez Fundację środków finansowych przekazywanych przez Fundatorów, w tym Eneę.

Zarząd spółki podjął też decyzję o rozpoczęciu procesu weryfikacji kwestii zasadności założenia Fundacji przy współudziale Enei oraz decyzji o przyjęciu przez Eneę zobowiązania do dokonywania wpłat na cele statutowe tej organizacji. Sprawdzane będzie m.in. to na ile władze spółki biorące udział w założeniu Fundacji zabezpieczyły interes spółki w tym projekcie oraz jak był sprawowany nadzór nad działalnością Polskiej Fundacji Narodowej.

Poprzednie zarządy Enei zaakceptowały wydatki na rzecz Polskiej Fundacji Narodowej w łącznej kwocie 35 mln zł. Te wydatki zostały poniesione od 2017 r.

Enea nie dokonała wpłaty na działalność statutową Fundacji w 2024 r.