Enea Operator i BlueSoft w chmurze Microsoft 1

Nowy krok w innowacyjnej komunikacji energetycznej: Enea Operator i BlueSoft w chmurze Microsoft

Enea Operator, w kooperacji z BlueSoft, spółką Orange, oraz w partnerstwie z firmą Microsoft, postanowiły rozpocząć ambitny projekt badawczo-rozwojowy. Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie prototypu aplikacji, która zoptymalizuje zdalną komunikację między urządzeniami na sieci elektroenergetycznej.

Zastanawialiście się kiedyś, jak w czasach szybkiego i masowego przepływu informacji oraz rozwijającej się technologii można zoptymalizować zdalne odczyty liczników energii elektrycznej? Enea Operator, wraz ze swoimi partnerami, podjęła wyzwanie, by odpowiedzieć na to pytanie. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest wypracowanie i wdrożenie prototypowego rozwiązania analitycznego w formie Proof of Concept (udowodnienia koncepcji). Co jest tak rewolucyjnego w tym pomyśle? Kluczem do sukcesu są mechanizmy sztucznej inteligencji, które posłużą do zwiększenia skuteczności zdalnych odczytów z liczników inteligentnych, co przyczyni się do lepszego prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną. Zakładanym celem jest znaczące ograniczenie liczby nieodczytanych urządzeń w krótkim czasie – o 30% w okresie dobowym i o 15% w okresie tygodniowym.

– Wykorzystanie nowych narzędzi, takich jak uczenie maszynowe czy mechanizmy sztucznej inteligencji, to początek nowej ery w zarządzaniu siecią elektroenergetyczną. Dzięki połączeniu sił Enei Operator, BlueSoft oraz Microsoftu możliwe jest stworzenie rozwiązania, które przyniesie korzyści nie tylko przedsiębiorstwom energetycznym, ale również klientom indywidualnym, poprzez bardziej efektywne i niezawodne zarządzanie energią – powiedział Grzegorz Marciniak, dyrektor Departamentu Zarządzania Informacją Pomiarową w Enei Operator.

Klienci indywidualni w przyszłości również odczują korzyści z wprowadzonego rozwiązania, bowiem wpłynie ono pozytywnie na niezawodność dostaw energii oraz poprawę jakości parametrów dostarczanej energii elektrycznej. W dłuższym horyzoncie czasowym dzięki pozyskaniu tak szczegółowych danych z liczników możliwe będzie opracowywanie i udostępnianie profili zużycia odbiorcom, udostępnianie danych o planowanym i faktycznym zużyciu prądu.

Biorąc pod uwagę konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa ogromnej ilości danych, potrzebę zwiększenia skali działania systemu i wykorzystania AI (sztucznej inteligencji), do projektu wybrano chmurę Microsoft Azure. To tam Enea Operator wraz z zespołem BlueSoft zainstaluje prototyp. Przy użyciu zaawansowanych algorytmów, opartych na sztucznej inteligencji oraz danych z systemów telekomunikacyjnych, planowane jest analizowanie informacji w celu identyfikacji potencjalnych problemów i ich rozwiązania, zanim się zmaterializują. Weryfikowana będzie skuteczność odczytów pochodzących z centralnego systemu akwizycji danych pomiarowych wraz z danymi o dostępności kart SIM zainstalowanych w licznikach zdalnego odczytu.

Projekt na tym etapie ma formę badawczą. – Stworzone rozwiązanie i prototyp traktujemy jako Proof Of Concept, który będzie korzystał z danych produkcyjnych, ale nie jest jeszcze rozwiązaniem produkcyjnym dla Enei Operator – zaznacza Przemysław Starzyński, kierownik Biura Inicjatyw Innowacyjnych w Enei Operator.