Grupa Enea i hiszpańska Grupo Cobra będą wspólnie rozwijać technologie magazynowania energii (2)

Grupa Enea i hiszpańska Grupo Cobra będą wspólnie rozwijać technologie magazynowania energii

List intencyjny podpisany pomiędzy polskim wiceliderem w produkcji energii elektrycznej i światowym liderem w dziedzinie stosowanej inżynierii przemysłowej oraz specjalistycznych usług w przemyśle energetycznym rozpoczyna współpracę na rzecz rozwoju projektów i technologii magazynowania energii. Jej celem jest analiza oraz zebranie doświadczeń umożliwiających uruchomienie projektu pilotażowego magazynu energii, współpracującego z dużą liczbą odnawialnych źródeł energii podłączonych do sieci dystrybucyjnej Enei Operator.

Magazyny energii stanowią istotną część procesu transformacji energetycznej związanej ze stale rosnącą liczbą odnawialnych źródeł energii, ochroną środowiska i nowoczesnym podejściem do zmieniającej się energetyki. Grupa Enea realizuje Strategię Rozwoju, która zakłada „Zieloną zmianę Enei”, czyli zrównoważoną transformację budującą wzrost wartości Grupy, przy założeniu długofalowego celu – osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Enea planuje zrealizować ten cel dzięki dynamicznemu rozwojowi odnawialnych źródeł energii oraz szerokiemu zastosowaniu magazynów energii, jako technologii kluczowej do zapewnienia stabilności OZE.

Z dużą determinacją podchodzimy do kwestii rozwoju technologii magazynowania energii w naszej Grupie, widząc w niej konkretną odpowiedź na wyzwania związane z rozwojem OZE. Energetyka rozproszona, oparta o zależne pogodowo źródła energii, determinuje konieczność zbudowania wydajnego i bezpiecznego systemu, który umożliwi wykorzystanie pełnego potencjału generacji ze źródeł fotowoltaicznych oraz wiatrowych, przy zapewnieniu stabilnego przepływu energii przez całą dobę – podkreśla Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Enea i hiszpańska Grupo Cobra deklarują chęć sprawdzenia potencjału współpracy na rzecz rozwoju wspólnego pilotażowego projektu budowy magazynu energii, współpracującego z odnawialnymi źródłami energii podłączonymi do sieci dystrybucyjnej Enei Operator na terenie północno-zachodniej Polski.

– Cobra podchodzi entuzjastycznie do współpracy z Eneą w Polsce i zobowiązuje się do jej kontynuowania w celu opracowania najlepszego rozwiązania w zakresie magazynowania energii, które będzie zgodne ze strategią rozwoju i celami „Zielonej Zmiany Enei” – powiedział Carlos Ramiro Visser, Starszy Wiceprezes ds. globalnego rozwoju biznesowego zakładów energetycznych i przemysłowych Cobra.

Sygnatariusze listu w toku dotychczasowych prac potwierdzili, że w szczególny sposób chcą poddać analizie technologie dostępne na rynku magazynów energii, które zapewnią wysoką jakość usług i ciągłą pracę zgodnie z zapotrzebowaniem systemu.

Współpraca Enei i Cobry ma na celu zebranie doświadczeń, umożliwiających uruchomienie w przyszłości projektów, które będą rozwijać wybrane technologie.

 

Grupa Enea to jeden z największych w Polsce koncernów energetycznych, współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Enea dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów, uczestniczy w transformacji sektora energetycznego i rozwija innowacyjne projekty oraz odnawialne źródła energii. Jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Grupa zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, aż po sprzedaż i obsługę klienta. Enea jest notowana na GPW w Warszawie od 2008 r.

Grupo Cobra jest światowym liderem z 80-letnim doświadczeniem w rozwoju, budowie i zarządzaniu infrastrukturą przemysłową na pięciu kontynentach oraz silnym graczem w projektach energetycznych w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. Firma posiada model biznesowy oparty na zrównoważonym rozwoju i czystej energii, ze zdolnością i determinacją do rozwijania, tworzenia oraz obsługi infrastruktury przemysłowej i energetycznej, która wymaga wysokiego poziomu usług, opartego na perfekcyjności w integracji, innowacjach technologicznych i sile finansowej.