zajawka2

Enea otrzymała propozycję warunków transakcji nabycia przez Skarb Państwa węglowych aktywów wytwórczych

Skierowana do Enea S.A. propozycja warunków transakcji obejmuje nabycie wszystkich akcji Enea Elektrownia Połaniec S.A. oraz wszystkich udziałów w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. przez Skarb Państwa wraz z podmiotami zależnymi. W spółkach tych ulokowane są wszystkie węglowe bloki energetyczne należące do Grupy Enea. Przeniesienie ich do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) zwiększy możliwości pozyskania finansowania zielonej transformacji Enei i realizacji ambitnych planów inwestycyjnych w OZE.

– Otrzymanie propozycji warunków transakcji jest bardzo ważnym krokiem na drodze do wydzielenia z Grupy Enea węglowych aktywów wytwórczych. Odejście od wytwarzania energii elektrycznej z węgla to jedno z założeń naszej Strategii Rozwoju, dzięki któremu Enea będzie mogła wprowadzić w życie plan dynamicznego rozwoju odnawialnych i zeroemisyjnych źródeł energii, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Strategiczna koncepcja utworzenia NABE jest kluczowa dla powodzenia procesu transformacji sektora elektroenergetycznego – to dziejowy moment dla Polskiej energetyki – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Zgodnie z dokumentem cena sprzedaży udziałów Enea Wytwarzanie wynosi 2 479 000 000 zł, a akcji Enea Elektrownia Połaniec: 632 000 000 zł w oparciu o wartość przedsiębiorstw (Enterprise Value) ustaloną według mechanizmu locked-box na dzień 30 września 2022 r. skorygowaną o wartość długu netto. Dokument zawiera również propozycję kluczowych warunków ekonomiczno-prawnych przeprowadzenia transakcji, w tym propozycję kluczowych postanowień przedwstępnej umowy sprzedaży oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży, a także proponowany mechanizm rozliczenia długu wewnątrzgrupowego spółek zależnych wobec Enea S.A.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentu zawarte są w Raporcie Bieżącym 30/2023.

Enea niezwłocznie po wpłynięciu dokumentu, który ma charakter niewiążący i nie stanowi oferty ani zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy, rozpoczęła jego analizę. Ewentualna akceptacja propozycji zawartych w dokumencie będzie uzależniona od pozyskania wszystkich wymaganych zgód korporacyjnych. Propozycja warunków transakcji będzie przedmiotem dalszych negocjacji, których celem będzie ostateczne uzgodnienie i podpisanie dokumentu podsumowującego warunki transakcji. Dokument zostanie podpisany tylko w przypadku zakończenia negocjacji Skarbu Państwa ze wszystkimi spółkami, tj.: Enea S.A., TAURON Polska Energia S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Energa S.A.

– Po stronie Enei zrobimy wszystko, żeby analiza otrzymanych propozycji warunków transakcji przebiegała jak najszybciej, a sam proces tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego został sfinalizowany sprawnie i mógł rozpocząć się etap bezprecedensowego rozwoju sektora energii, gotowego do wyzwań przyszłości – podkreślił prezes Majewski.

Złożenie przez Skarb Państwa, reprezentowany przeze Ministra Aktywów Państwowych, propozycji niewiążącego dokumentu podsumowującego warunki transakcji nabycia przez Skarb Państwa wszystkich udziałów w Enea Wytwarzanie i wszystkich akcji w Enea Elektrownia Połaniec jest następstwem procesu rozpoczętego porozumieniem dotyczącym współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Proces wpisuje się w transformację Enei w kierunku koncernu opartego o odnawialne i zeroemisyjne źródła energii.

Grupa Enea to jeden z największych w Polsce koncernów energetycznych, współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Enea dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów. Firma realizuje Strategię Rozwoju, która zakłada „Zieloną zmianę Enei”, czyli zrównoważoną transformację Grupy budującą wzrost wartości, przy założeniu długofalowego celu – osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Enea planuje zrealizować ten cel dzięki dynamicznemu rozwojowi odnawialnych źródeł energii. Specjalizacją firmy będą magazyny energii, jako technologia kluczowa do zapewnienia stabilności OZE. W początkowej fazie drogi do neutralności klimatycznej, dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego, firma chce wykorzystać gaz jako niskoemisyjne paliwo przejściowe. Inwestycje w tym zakresie będą ograniczały się do odtworzenia części mocy w oparciu o istniejącą infrastrukturę. Konwencjonalne, niskoemisyjne źródła będą stabilizowały rozwijające się OZE.