enea prezentacja tlo 2

Oświadczenie Enea S.A. ws. artykułu Piotra Głuchowskiego „Eksperci: Miecz Sasina dla Rydzyka to na 90 proc. falsyfikat” na portalu wyborcza.pl

W związku z publikacją nieprawdziwych informacji w artykule autorstwa Piotra Głuchowskiego „Eksperci: Miecz Sasina dla Rydzyka to na 90 proc. falsyfikat”, który został opublikowany 13 lipca 2023 roku na wyborcza.pl, i przedstawieniem nieprawdziwej tezy jakoby Enea S.A. sfinansowała zakup falsyfikatu średniowiecznego miecza, spółka Enea S.A. skierowała przedprocesowe wezwanie do zaniechania naruszenia dóbr osobistych oraz usunięcia skutków tego naruszenia.

Wezwani zostali Piotr Głuchowski – autor, Jarosław Kurski – Redaktor Naczelny Wyborcza.pl oraz spółka Agora S.A. – wydawca Gazety Wyborczej. Jednocześnie Enea S.A. jest w trakcie analizy możliwości skierowania roszczeń w stosunku do osób naruszających dobre imię spółki i jej przedstawicieli.

W artykule tym spółka Enea S.A. została przedstawiona jako podmiot, który sfinansował zakup średniowiecznego miecza, który rzekomo okazał się falsyfikatem, co jest niezgodne z prawdą, a sformułowane oskarżenia są bezpodstawne. Eksperci, na których powołuje się redaktor Piotr Głuchowski, ocenili obiekt na podstawie materiałów dostępnych w mediach – nie zachowując podstawowych zasad, wynikających z metodologii pracy badawczej. Oceniając obiekt, a szczególnie jego oryginalność, należy go zbadać, przeprowadzając oględziny. W związku z tym teza wysnuta przez autora tekstu, która nie opiera się na badaniach, dokumentach czy nawet oględzinach, godzi w dobre imię spółki. Kontekst artykułu sugeruje, że osoby odpowiedzialne za zarządzanie spółką w sposób nieprzemyślany i lekkomyślny, w oderwaniu od zasad nakazujących im prowadzenie spraw majątkowych spółki, sfinansowały zakup przedmiotowego miecza, co jest nieprawdą. 

Jednocześnie Fundacja Tożsamość, która zakupiła eksponat, posiada wszelkie niezbędne dokumenty, ekspertyzy, które potwierdzają jego autentyczność. W przypadku wystąpienia procesu dokumenty te zostaną przedstawione, jako dowód w sprawie.