enea prezentacja tlo 2
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Panele Strategiczne Grupy Enea – warsztaty o przyszłości rozwoju Enei

Już po raz drugi na specjalnych, corocznych warsztatach spotkały się zarządy spółek Grupy Enea. Celem spotkania był przegląd zadań inwestycyjnych oraz wypracowanie nowych koncepcji rozwojowych w perspektywie strategicznej i operacyjnej.

Zapoczątkowane w ubiegłym roku panele strategiczne stały się istotnym elementem kreowania koncepcji biznesowych i zarządczych oraz kierunków rozwoju Grupy Enea. Celem spotkania była również prezentacja kluczowych obszarów biznesowych i operacyjnych Enei SA oraz spółek Grupy w perspektywie wyzwań jakie stoją przed całą branżą.

Energetyka jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki, która obecnie szczególnie mocno podlega licznym wyzwaniom związanym ze zmiennym otoczeniem rynkowym, sytuacją surowcową i kryzysem energetycznym, który swoim zasięgiem obejmuje niemal cały europejski system energetyczny. Trwają również prace związane z wydzieleniem części wytwórczych i wydobywczych koncernów energetycznych. To wszystko sprawia, ze firmy z branży przygotowują się do projektów, które zapewniają bezpieczeństwo energetyczne, wzmocnienie suwerenności i niezależności energetycznej.

– Mierzymy się z wyzwaniami rynkowymi, jakich energetyka jeszcze nie doświadczyła. Z jednej strony konieczność transformacji oraz misja zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce, a z drugiej oczekiwania coraz bardziej świadomych klientów, dla których musimy przygotować nowoczesne produkty i usługi. Przed firmami energetycznymi niezwykle trudne zadanie, któremu musi sprostać zespół doświadczonych menedżerów przy wsparciu profesjonalnej kadry. Wierzę, że Enea znajdzie się wśród liderów transformacji, wzmacniając swoją pozycję biznesową i uzyskując przewagi konkurencyjne na trudnym i dynamicznym rynku – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enei.

Dwa dni wypełnione prezentacjami i merytoryczną dyskusją pozwoliły na przegląd działalności wszystkich spółek i kluczowych departamentów Grupy. Wszystko po to, aby Grupa Enea mogła w odpowiedni sposób przygotować oraz zidentyfikować obszary o dużym potencjale rozwojowym.

Omawiane obszary były podzielone na bloki np. poświęcone Strategii, Wytwarzaniu, Sprzedaży, Dystrybucji, Komunikacji Korporacyjnej, a także OZE i Innowacjom. Tematyka została umiejscowiona w ramach wyzwań otoczenia rynkowego i aktualnej sytuacji międzynarodowej. Celem spotkania było przede wszystkim wskazanie rekomendacji, które mogłyby zostać wprowadzone w ramy Strategii Grupy.

Warsztaty były również okazją do wymiany pomysłów, wizji rozwoju energetyki i transformacji polskiego sektora wytwórczego. Tematem paneli i warsztatów był również wpływ wydarzeń na arenie międzynarodowej, takich jak kryzys surowcowy czy dezinformacja, na krajową gospodarkę i energetykę.

Było to już drugie spotkanie zarządów spółek, które w takiej formule będą odbywały się cyklicznie, jako płaszczyzna wymiany informacji i kształtowania istotnych procesów biznesowych pomagających wykorzystać potencjał Grupy Enea.