Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Enea podnosi kompetencje przyszłych specjalistów branży energetycznej

Trzecia edycja konkursu „Moc na start” o stypendia Enei została rozstrzygnięta. Uczniowie szkół o profilu elektrycznym i energetycznym, współpracujących z Grupą Enea w ramach programu patronackiego, walczyli o stypendia o wartości 3 000 złotych, przeznaczone na rozwój własnych zainteresowań zawodowych.

Tematami przewodnimi tegorocznej edycji konkursu były: energooszczędność, ekologia i ochrona środowiska. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, konkurs odbył się w formie zdalnej.

W tym roku zmienione zostały dotychczasowe zasady konkursu, tak by w sposób szczególny zachęcić uczniów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań w zakresie kreowania ekologicznego i energooszczędnego domu, a także możliwości poruszania się w mieście Poznań środkami transportu przyjaznymi dla środowiska.

Uczestnikami konkursu byli przedstawiciele młodego pokolenia, przed którymi stoją wyzwania związane z transformacją energetyczną zarówno w kraju, jak i na świecie, a dbałość o ekologię i ochronę środowiska jest w obecnym czasie nadrzędnym priorytetem.

­– Duża liczba prac konkursowych, które do nas wpłynęły świadczy o wyjątkowo atrakcyjnym temacie i wielkim zainteresowaniu ekologią wśród młodych ludzi. Nadesłane prace prezentowały wysoki poziom merytoryczny, były innowacyjne i oryginalne – opowiada Krzysztof Hajdrowski, przewodniczący kapituły konkursowej i autor zadań.

W pierwszym etapie konkursu komisja, złożona z ekspertów w zakresie innowacji i transformacji klimatycznej w Grupie Enea,  wybrała 15 najlepszych prac. W drugim etapie uczniowie przygotowali prezentacje dotyczące wcześniej przesłanych koncepcji oraz tworzyli makiety lub wizualizacje swoich projektów. Uczniowie najchętniej wybierali temat związany z koncepcją wdrażania ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań w życiu codziennym, proponując sposoby, dzięki którym każdy z nas może przyczynić się do ochrony środowiska. Stypendia w wysokości 3 000 zł, ufundowane przez Eneę zostaną przekazane na ręce dziesięciu najlepszych laureatów pochodzących z Połańca, Szczecina, Piły czy Chodzieży.

Dla Enei współpraca ze szkołami branżowymi i technicznymi jest istotnym elementem budowania kompetencji i kapitału ludzkiego wśród młodego pokolenia. Jako przyszły potencjalny pracodawca tych młodych ludzi, mamy realny wpływ na rozwój ich zainteresowań branżą energetyczną. Dlatego też, jesteśmy szczególnie zadowoleni z faktu, że tak wielu uczniów wzięło udział w naszym konkursie. Frekwencja pokazuje wielkie zaangażowanie młodzieży i chęć stawiania sobie wyzwań, co w przyszłości zaowocuje wykwalifikowaną kadrą – mówi Katarzyna Kupidura, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Enei.Dynamicznie rozwijający się rynek pracy wymaga od pracodawców aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia przyszłych specjalistów. Dlatego Enea chętnie włącza się w rozwój kompetencji uczniów klas elektrycznych i energetycznych w szkołach należących do naszego programu patronackiego – dodaje Katarzyna Kupidura.

Konkurs „Moc na start” został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jest jednym z wielu działań podejmowanych w ramach programu wspierania szkolnictwa branżowego i technicznego pod patronatem Grupy Enea. Jego celem jest promowanie wśród młodzieży zagadnień związanych z rozwojem nowoczesnych technologii w energetyce, zainteresowanie młodzieży trendami w branży oraz rozwijanie w młodych ludziach zainteresowań poznawczych i badawczych. Konkurs ma również za zadanie wzmacniać relacje pomiędzy Grupą Enea i uczniami oraz zainteresować ich przyszłą pracą zawodową w Grupie.