Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Enea Nowa Energia wybuduje 2 MW farmę fotowoltaiczną w gminie Gózd w ramach nowego programu „Fotowoltaika dla każdej gminy”

Enea Nowa Energia (Grupa Enea) wybuduje 2 MW farmę fotowoltaiczną w gminie Gózd. Inwestycja jest pierwszym z projektów, które Enea Nowa Energia zamierza zrealizować w ramach programu „Fotowoltaika dla każdej gminy”. Spółka podpisała z Gminą Gózd umowę na dzierżawę 2 ha gruntu. Złożyła już również wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, a kolejnym etapem inwestycji będzie uzyskanie wymaganych zgód i pozwoleń administracyjnych, w tym decyzji o warunkach zabudowy.

Umowa pomiędzy Eneą Nowa Energia a Gminą Gózd (powiat radomski) jest pierwszym dokumentem dzierżawy podpisanym w ramach realizowanego przez spółkę programu pn. „Fotowoltaika dla każdej Gminy”. Jego celem są inwestycje w rozwój odnawialnych źródeł energii na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które będą przeprowadzane we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

– Umowa z Gminą Gózd i program „Fotowoltaika dla każdej gminy”, to część aktywnych działań Enei Nowa Energia służących pozyskaniu nowych mocy OZE dla Grupy Enea. Program jest autorskim pomysłem pracowników Enei Nowa Energia, których zaangażowanie doprowadziło do podpisania umowy, za co należą się ogromne podziękowania. Nie byłoby to możliwe również, gdyby nie otwartość władz Gozdu na współpracę, za którą serdecznie dziękuję Panu wójtowi – powiedział Krzysztof Czaban, prezes Enei Nowa Energia.

– Współpraca z Eneą Nowa Energia pokazuje nie tylko to, jak ważna dla władz i mieszkańców Gozdu jest tzw. zielona energia i walka o dobry klimat, ale podkreśla szczególnie fakt, że nasza gmina jest otwarta i gotowa na wszelkie nowoczesne inwestycje – powiedział Paweł Dziewit, wójt Gminy Gózd.

Program wspierający rozwój OZE we współpracy z samorządami wpisuje się w transformację energetyczną Grupy Enea, która nastawiona jest na budowę źródeł zeroemisyjnych.

Spółka Enea Nowa Energia, która jest częścią Grupy Kapitałowej Enea, zarządza projektami opartymi na odnawialnych źródłach energii (OZE), w tym elektrowniami wodnymi, farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi oraz biogazowniami. Oddziały spółki zlokalizowane są na terenie całej Polski, w tym m.in. w Radomiu, Koronowie, Jastrowiu i Płotach.