Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea Połaniec zakończyła modernizację instalacji chroniących środowisko

Modernizacja Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) to jedna z najważniejszych inwestycji proekologicznych zrealizowanych przez Eneę Elektrownię Połaniec w tym roku. Dzięki projektowi sprawność IOS została podniesiona z ok. 93-94%  do wartości 96%. Koszt inwestycji wyniósł prawie 50 mln zł brutto. Inwestycja była częścią programu dostosowania aktywów wytwórczych Grupy Enea do nowych wymagań środowiskowych wynikających z konkluzji BAT.

Zmodernizowana Instalacja Odsiarczania Spalin w Elektrowni Połaniec jest jedną z najnowocześniejszych w europejskiej energetyce. Zastosowano najlepsze dostępne na globalnym rynku urządzenia i rozwiązania techniczne, łącznie z komputerowym systemem sterowania procesem technologicznym. Gwarantują one skuteczność odsiarczania spalin na poziomie ok. 96% oraz dodatkowo redukcję o ok. 80% pyłów niewychwyconych na wcześniejszym etapie przez elektrofiltry.

– Konsekwentne inwestycje w nasze aktywa wytwórcze sprawiają, że ich oddziaływanie na środowisko naturalne jest ograniczane. Wykorzystując najlepsze dostępne technologie, poprzez liczne modernizacje naszych instalacji, dążymy do obniżenia emisji tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów – powiedział Bogusław Rybacki, prezes Enei Elektrowni Połaniec.

Najważniejszym i zrealizowanym celem inwestycji jest dotrzymanie limitów wynikających z konkluzji BAT w zakresie emisji tlenków siarki poprzez uzyskanie ich redukcji z poziomu 200mg/nm do 130mg/nm. W  ramach zadania zmodernizowano absorbery C i D, wymieniono demistery tzw. eliminatory mgły, wymieniono podgrzewacze, zmodernizowano wentylatory, wymieniono klapy obejściowe IOS oraz szereg układów pomocniczych wpływających na ogólną sprawność IOS.

Modernizacja IOS była ściśle podporządkowana zaplanowanym postojom remontowym bloków 2-7 w 2020 i 2021 r., dzięki czemu ograniczono czas odstawienia bloków energetycznych.

Przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne podczas realizacji tej inwestycji pozwalają nam na maksymalne ograniczenie oddziaływania naszych instalacji na środowisko. Dzięki tej inwestycji nie tylko osiągnęliśmy zaplanowany efekt ekologiczny, ale także podnieśliśmy sprawność całej instalacji odsiarczania – powiedział Krzysztof Pawełek, wiceprezes Enei Elektrowni Połaniec ds. technicznych.

Ostatnim etapem prac w zakresie instalacji chroniących środowisko była modernizacja chemicznej oczyszczalni ścieków IOS, która obecnie jest w rozruchu. Projekt związany z rozbudową i doposażeniem obiektu był prowadzony w koordynacji z pracami modernizacjami IOS. Polegał głównie na dobudowaniu trzeciej nitki oczyszczania, zainstalowaniu wirówek oraz wprowadzeniu do technologii oczyszczania układu natleniającego, który zwiększy skuteczność oczyszczania ścieków po IOS.

Inwestycja związana z modernizacją IOS w Elektrowni Połaniec wpisuje się w działania Grupy Enea w zakresie dostosowania jednostek wytwórczych do wymagań środowiskowych określonych w konkluzji BAT. Jest częścią planu poprawy sprawności wytwarzania, zwiększenia zdolności produkcyjnych Grupy i redukcji emisyjności.