Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea podpisała porozumienie ze Skarbem Państwa w sprawie wydzielenia węglowych aktywów wytwórczych

Enea podpisała ze Skarbem Państwa i głównymi spółkami energetycznymi (PGE, Tauron, Energa) wspólne porozumienie dotyczące współpracy przy wydzieleniu wytwórczych aktywów węglowych. Dokument zakłada integrację w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Porozumienie wpisuje się w transformację Enei w kierunku koncernu opartego o odnawialne i zeroemisyjne źródła energii.

Porozumienie związane jest z opublikowanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych dokumentem „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa”. Opracowana koncepcja zakłada wydzielenia z grup kapitałowych poszczególnych spółek energetycznych aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych. Przewiduje m.in. integrację aktywów węglowych w ramach jednego podmiotu, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która docelowo zmieni nazwę na Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego.

– Jestem przekonany, że porozumienie przybliża nas do wspólnego celu, którym jest powstanie NABE i racjonalna transformacja polskiej energetyki. Podpisany dokument to kolejny krok do sprawnej i efektywnej realizacji tego procesu. Naszym priorytetem w Enei jest realizacja transformacji przy społecznej akceptacji. Bez wydzielenia bloków węglowych do NABE nie zrealizujemy koniecznych inwestycji w zero- i niskoemisyjne źródła energii przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jesteśmy dziś u progu wielkich inwestycji w energetyce, które wymagają miliardowych nakładów inwestycyjnych powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Porozumienie zakłada koordynację i współpracę w procesie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w NABE. Dokument zawiera deklarację wzajemnej wymiany niezbędnych informacji, jak np. struktur organizacyjnych, realizowanych procesów i założeń dla kierunku transformacji polskiego sektora energetycznego, których przekazanie nie narusza przepisów.

Grupa Enea jest jednym z najważniejszych podmiotów na rynku energii w Polsce, współodpowiedzialnym za bezpieczeństwo energetyczne państwa. Firma  obserwuje globalne trendy i w pełni rozumie wyzwanie, jakim są zmiany klimatyczne, dlatego aktywnie uczestniczy w rozwoju sektora OZE. Aktualnie finalizowane są prace nad nową strategią Grupy Kapitałowej, która będzie ambitną odpowiedzią na zmieniające się wymagania rynku i otoczenia. Enea chce przede wszystkim inwestować w technologie zeroemisyjne.