Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Enea Nowa Energia z nową siedzibą w Radomiu

Zarządzanie i rozwój projektów opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE) – to zadania jakie w ramach Grupy Enea realizuje powstała w ubiegłym roku Enea Nowa Energia. Właśnie otwarto jej nową siedzibę w Radomiu.

Enea Nowa Energia - będąca częścią Grupy Enea, wicelidera polskiego rynku energetycznego - zarządza 26 instalacjami OZE w skład, których wchodzi ponad 20 elektrowni wodnych, a także m.in. farmy wiatrowe na terenie całej Polski. Podstawowym zadaniem spółki jest budowa silnego podmiotu na rynku odnawialnych źródeł energii, zdolnego do tworzenia i przejmowania aktywów wytwórczych w tym obszarze, a także badanie, rozwój i realizacja innowacyjnych projektów, które mają służyć osiągnięciu celów dla polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej oraz celów Polityki energetycznej Polski do 2040 r.

– Nasza Grupa jest już na drodze transformacji aktywów wytwórczych w kierunku zeroemisyjnym. Naszą przyszłość i rozwój wiążemy przede wszystkim z odnawialnymi źródłami energii, to oznacza szczególne wyzwania dla Enei Nowej Energii. Spółka będzie w Grupie Enea podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie nowych technologii, budowę własnych źródeł i pozyskiwanie ciekawych okazji z rynku OZE – podkreślił Paweł Szczeszek, prezes Enei S.A.

– Enea Nowa Energia będzie rozwijać aktywa OZE w oparciu o najnowocześniejsze i optymalne ekonomicznie rozwiązania technologiczne. Jesteśmy zainteresowani m.in. udziałem w rozwoju morskich farm wiatrowych oraz wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych. Stajemy się aktywnym inwestorem na krajowym rynku, przez co, o czym jestem przekonany, już wkrótce nasza spółka stanie się liderem najnowocześniejszych technologii w obszarze OZE – zaznacza Tomasz Siwak, prezes Enei Nowa Energia, wiceprezes Enei S.A. ds. handlowych.

Zlokalizowana w Radomiu spółka, otworzyła właśnie główną siedzibę w tym mieście przy ul. Kaszubskiej.

– Zakończyliśmy kolejny, ważny etap w procesie organizacji spółki. Jesteśmy gotowi, aby w ciągu najbliższych lat realizować strategię Grupy Enea w zakresie pozyskiwania kolejnych źródeł „zielonej” energii. Będziemy także źródłem dobrej energii i wielu szans dla Radomia i jego mieszkańców oraz tych regionów Polski, gdzie Enea Nowa Energia ma swoje lokalizacje – dodał prezes Siwak.

Obecnie spółka Enea Nowa Energia zatrudnia ok. 140 osób - w tym wysokiej klasy specjalistów z zakresu projektowania, tworzenia i zarządzania odnawialnymi źródłami energii. Oddziały spółki zlokalizowane są na terenie całej Polski, w tym m.in. w Radomiu, Koronowie, Jastrowiu i Płotach.

Grupa Enea, jako jeden z najważniejszych podmiotów rynku energii w Polsce, aktywnie uczestniczy w rozwoju sektora OZE. W zakresie budowy wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych spółka współpracuje z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Enea nawiązała również współpracę z PGE i Tauronem, chcąc wspólnie rozwijać projekty budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Działania te wspierają transformację Grupy w kierunku zeroemisyjnym.