Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Enea Operator z roku na rok skraca przerwy w dostawach energii dla odbiorców z północno-zachodniej Polski

Enea Operator z roku na rok poprawia sukcesywnie wskaźniki niezawodności dostaw. W 2020 r. spółka, po raz kolejny, odnotowała najlepszy wynik w swojej historii. Dzięki temu, odbiorcy energii elektrycznej z północno-zachodniej Polski mają coraz stabilniejsze dostawy energii elektrycznej, a przerwy w jej dostawach są coraz krótsze. Systematyczna poprawa parametrów, to zasługa m.in. konsekwentnie realizowanych przez Eneę Operator ambitnych planów inwestycyjnych, wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania siecią energetyczną oraz sprawnie wykonywanych prac eksploatacyjnych.

Enea Operator kolejny rok z rzędu notuje najlepszy wskaźnik dla tzw. przerw nieplanowanych. W 2020 r. wynosił on średnio 106 minut na odbiorcę - to o 18 minut mniej niż w roku poprzednim. Natomiast wskaźnik niezawodności dla przerw planowanych, to tylko 16 minut na odbiorcę. Wskaźniki są mierzone na wszystkich poziomach napięć.

W 2020 r. padł też rekord dla czasów przerw nieplanowych oraz planowych na poziomie wysokiego i średniego napięcia – czyli liczonych zgodnie z regulacją jakościową Urzędu Regulacji Energetyki. W tym wskaźniku Enea Operator zeszła po raz pierwszy w historii poniżej bariery 100 minut, osiągając wynik 97 minut, a po oczyszczeniu ze zdarzeń krytycznych, wywołanych przez anomalia pogodowe - 78 minut.

Coroczna, systematyczna poprawa wskaźników niezawodności w Enei Operator, to efekt ciągłego usprawniania procesu dystrybucji.

Realizacja przemyślanych inwestycji, przeprowadzane na wysokim poziomie zabiegi modernizacyjne i eksploatacyjne, a także coraz śmielej wdrażane innowacje, to tylko niektóre z najważniejszych czynników wpływających na coroczną poprawę wskaźników dostaw energii elektrycznej. Nie byłoby tego sukcesu, gdybyśmy w ostatnich latach, niemal całkowicie nie przebudowali filozofii i systemów zarządzania siecią w Enei Operator. Za tymi wynikami stoją jednak przede wszystkim nasi pracownicy, którzy swoim zaangażowaniem i profesjonalizmem przyczynili się do tych osiągnięć – podsumowuje ubiegły rok Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

Enea Operator to jeden z czterech największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Firma jest częścią Grupy Enea i dostarcza energię elektryczną do 2,7 mln klientów w północno-zachodniej części kraju. W ubiegłym roku spółka dostarczyła ponad 19,4 TWh energii elektrycznej. Spółka zarządza 119,3 tys. km linii elektroenergetycznych.