Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Druga edycja konkursu „Moc na start” o stypendia Enei rozstrzygnięta

Enea kontynuuje program stypendialny, wspierając uczniów w ich ścieżce zawodowej już na etapie szkoły średniej. Z myślą o nich firma zorganizowała kolejną edycję konkursu, w którym uczniowie szkół patronackich Grupy Enea mogli zdobyć stypendia na rozwój swoich zainteresowań zawodowych. To kolejna inicjatywa podejmowana przez Grupę w ramach realizacji programu patronackiego w szkołach branżowych i technikach.

Za nami finał II edycji konkursu „Moc na start” o stypendia Enei. W tym roku konkurs, z uwagi na sytuację epidemiczną, odbył się w całości w formie zdalnej. Jury, w skład którego weszli pracownicy Grupy Enea, w pierwszym etapie dokonało oceny 37 prac. Uczniowie przygotowali koncepcje dotyczące elektromobliności, sztucznej inteligencji oraz tego, jak będą wyglądać nowoczesne, zeroemisyjne domy. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 17 uczniów, którzy przygotowali prezentacje dotyczące wcześniej przesłanych koncepcji oraz odpowiadali na pytanie dodatkowe. Do najpopularniejszych tematów prac konkursowych należały te dotyczące samochodu, którym będziemy poruszać się po ulicach miast za 10 lat oraz urządzenia, które będzie za 10 lat wspierało nas w domowych pracach.

Stypendia w wysokości 3 000 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych, w  tym sprzętów i programów do nauki zdalnej, trafiły do 10 laureatów.

– Współpraca ze szkołami patronackimi, mimo sytuacji epidemicznej, w dalszym ciągu się rozwija. Jesteśmy blisko uczniów i szkół, by inspirować do rozwoju i zaangażowania w kolejne projekty. Cieszymy się, że tak wielu uczniów wzięło udział w konkursie o stypendium. Przed nami kolejne wyzwania związane z realizacją założeń programu patronackiego – zaznaczyła podczas wirtualnej gali finałowej Aneta Pelczarska, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Enei.

Dla Enei współpraca ze szkołami jest istotnym elementem budowania nowoczesnego, opartego o nowe technologie i współpracę z ekspertami, szkolnictwa branżowego i technicznego. Dynamicznie rozwijający się rynek pracy wymaga od pracodawców aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia przyszłych specjalistów. Dlatego Enea aktywnie włącza się w rozwój kompetencji uczniów klas elektrycznych i energetycznych w szkołach należących do jej sieci patronackiej. Obecnie jest to 17 szkół.

Konkurs „Moc na start” został objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Klimatu oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jego celem jest promowanie wśród młodzieży zagadnień związanych z rozwojem nowoczesnych technologii w energetyce, zainteresowanie młodzieży trendami w branży oraz rozwijanie w młodych ludziach zainteresowań poznawczych i badawczych. Konkurs ma również za zadanie wzmacniać relacje pomiędzy Grupą Enea i uczniami oraz zainteresować ich przyszłą pracą zawodową.