Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Enea Operator ukończyła budowę nowego Głównego Punktu Zasilania (GPZ) w Kostrzynie nad Odrą

Nowy GPZ Enei Operator poprawi warunki zasilania dla blisko 3 tys. odbiorców objętych zasięgiem oddziaływania stacji i znacznie ograniczy skutki wystąpienia potencjalnych awarii w gminie Kostrzyn nad Odrą. Inwestycja umożliwi również rozwój energetyki odnawialnej.

W ramach projektu Enea Operator wybudowała stację transformującą napięcie 110/15 kV GPZ Kostrzyn II z dwoma transformatorami, z których każdy dysponuje mocą 25 MVA. Stacja została połączona z istniejącą infrastrukturą za pomocą dwutorowej linii wysokiego napięcia o długości 1,6 km oraz linii kablowych średniego napięcia o łącznej długości 7 km.

Realizacja tego projektu była jednym z priorytetów w planie inwestycyjnym naszej spółki. Mimo niesprzyjających okoliczności spowodowanych pandemią, planowo zakończyliśmy tak dużą i złożoną inwestycję. Dzięki niej, znacznie wzrósł poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w całym regionie, a także zyskaliśmy możliwość przyłączania jeszcze większej liczby wytwórców energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energiipowiedział Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej. Spółka otrzymała 9,2 mln zł dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 16,5 mln zł.