Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea Operator wspiera wytwórców OZE

Enea Operator rozpoczęła kampanię informacyjną, która w znacznym stopniu ułatwi wytwórcom energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych realizację wymogów wynikających z europejskiego prawa, z tzw. wytycznych SOGL. Od 1 stycznia 2021 r. wytwórców OZE z całej Polski będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące przysyłania danych o energii elektrycznej wytwarzanej i wprowadzanej do sieci energetycznej. Proces przekazywania do Polskich Sieci Elektroenergetycznych informacji pomiarowych pozyskanych od wytwórców będzie przebiegał za pośrednictwem operatorów systemu dystrybucyjnego, do których należy Enea Operator. Nowe prawo nie dotyczy prosumentów.

Wytyczne SOGL (System Operation Guidelines) stanowią część rozporządzenia Komisji Europejskiej i dotyczą pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej. Określają wymagania, które zapewniają bezpieczeństwo pracy i utrzymanie poziomów częstotliwości systemu elektroenergetycznego. Definiują także sposób wykorzystania jego zasobów przez operatorów systemów przesyłowych (OSP), operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) i wytwórców, których wartość mocy zainstalowanej źródła wytwórczego energii elektrycznej jest większa lub równa 0,2 MW.

– Grupa Enea włącza się w transformację energetyczną kraju nie tylko poprzez rozwój własnych odnawialnych źródeł energii. Chcemy za pośrednictwem Enei Operator stymulować rozwój OZE w północno-zachodniej części Polski. Inicjatywa pracowników naszego OSD wspiera te działania ułatwiając budowanie energetyki przyszłości i rozwój gospodarczy regionu – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Wsparcie merytoryczne dla wytwórców OZE w wypełnieniu sprawozdawczego obowiązku jest inicjatywą Enei Operator. Nasi eksperci postanowili podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby ułatwić przedsiębiorcom produkującym energię elektryczną ze źródeł odnawialnych proces adaptacji do nowych obowiązków już na samym początku ich obowiązywania – powiedział Marek Szymankiewicz, wiceprezes ds. infrastruktury sieciowej Enei Operator.

Spółka zamieściła na swojej stronie internetowej www.operator.enea.pl wszystkie niezbędne informacje dotyczące sposobu realizacji obowiązków wynikających z nowych rozporządzeń. W zakładce https://www.operator.enea.pl/dlawytworcow przedsiębiorcy znajdą między innymi wzory formularzy do wprowadzania danych wynikających z wytycznych SOGL. Eksperci z Enei Operator będą również odpowiadali na pytania i wątpliwości wytwórców OZE pod specjalnie dla nich utworzonym adresem mailowym: wytworcy@operator.enea.pl.

W piątek, 18 grudnia odbędzie się przygotowane specjalnie dla wytwórców webinarium, przybliżające cel wytycznych i sposób realizacji tego obowiązku. Ponadto już w pierwszym kwartale przyszłego roku Enea Operator uruchomi przyjazne narzędzie informatyczne: „Portal dla Wytwórców”, które znacznie ułatwi cały proces przekazywania danych, minimalizując przy tym możliwość podania błędnych informacji. Przed uruchomieniem portalu spółka zaproponuje wytwórcom serię bezpłatnych szkoleń ułatwiających obsługę portalu.