Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea Operator rozpoczyna program modernizacji sieci „Poznań 2030”

Zwiększenie bezpieczeństwa i pewności dostaw energii elektrycznej oraz możliwości przyłączania nowych odbiorców – to podstawowe założenia programu Enei Operator dotyczącego modernizacji sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia „Poznań 2030”. Szereg inwestycji ma przygotować stolicę Wielkopolski na rozwój instalacji prosumenckich i wzrost zapotrzebowania na moc  wynikający z rozwoju gospodarki oraz elektromobilności.

Przygotowany i realizowany przez Eneę Operator program zakłada modernizację łącznie ok. 150 km sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia w mocno zurbanizowanym terenie Poznania oraz w gminach bezpośrednio graniczących z miastem. Gęsta zabudowa oraz konieczność uwzględnienia kolizji z infrastrukturą innych mediów są dużym wyzwaniem w planowaniu i wykonaniu poszczególnych przedsięwzięć. Czas realizacji całego programu w znacznym stopniu wynika z chęci minimalizowania uciążliwości dla mieszkańców. Wymienione zostaną głównie elementy podziemnej infrastruktury, które ze względu na wiek i starszą technologię mogą być zawodne i wpływać na dostawy energii do odbiorców. 

Nasze codzienne życie w coraz większym stopniu zależy od energii elektrycznej. Mamy znacznie więcej urządzeń ułatwiających nam funkcjonowanie, pracę, wypoczynek, które jednak do tego, aby działać potrzebują prądu. Żeby zapewnić nieprzerwane dostawy energii potrzebna jest nowoczesna i niezawodna sieć energetyczna, która będzie spełniała przyszłe standardy – powiedział Marek Krych, dyrektor poznańskiego rejonu Enei Operator.

Dlatego przygotowaliśmy kompleksowy program modernizacji infrastruktury energetycznej w Poznaniu – „Poznań 2030”, który ma ograniczyć liczbę oraz czas planowanych i awaryjnych wyłączeń. Program inwestycyjny przełoży się na komfort naszych odbiorców i zapewni wysoką jakość usług – dodał dyrektor Marek Krych.

Realizacja programu modernizacji sieci średniego i niskiego napięcia „Poznań 2030” przyczyni się do minimalizacji przerw w dostawach energii wynikających z awarii spowodowanych np. przeciążeniem lub wyeksploatowaniem urządzeń energetycznych. Zabezpieczy także potrzeby związane z rozwojem energetyki prosumenckiej. Program przewiduje również automatyzację części infrastruktury, co umożliwi zdalną bądź wręcz automatyczną rekonfigurację sieci, a tym samym w przypadku awarii szybsze przywracanie dostaw energii.

Prowadzone przez spółkę prace, w niektórych przypadkach, mogą powodować konieczność czasowego wstrzymania dostaw energii elektrycznej, czyli tzw. planowane wyłączenia. Tam, gdzie są odpowiednie możliwości techniczne, Enea Operator będzie prowadziła prace z wykorzystaniem najnowszych technik bezwyłączeniowych (tzw. prac pod napięciem), a także z użyciem agregatów prądotwórczych. Dzięki tym działaniom do niezbędnego minimum ograniczona zostanie liczba odbiorców, którzy mogą odczuć prace modernizacyjne.

Niestety, nie wszędzie będzie to możliwe, stąd już teraz mieszkańców i przedsiębiorców z Poznania przepraszam za niedogodności z tym związane. Zapewniam jednak, że naszym celem jest poprawa funkcjonowania infrastruktury, aby sprostać dzisiejszym i przyszłym potrzebom naszych klientów – powiedział dyrektor M. Krych.

Informacje o planowanych wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej Enei Operator pod adresem: www.wylaczenia-eneaoperator.pl. Wygodniej jednak skorzystać z bezpłatnego newslettera o planowanych przerwach, który dostarczany jest w postaci maila – informacje przekazywane są z pięciodniowym wyprzedzeniem. Natomiast użytkowników smartfonów  spółka zachęca do pobrania darmowej aplikacji o nazwie „Wyłączenia”, która dostępna jest GooglePlay (urządzenia z Android) oraz w AppStore (urządzenia z iOS). Informacji o aktualnych planowanych przerwach można odsłuchać również pod numerem bezpłatnej infolinii 991.

Enea Operator przewiduje, że kompleksowa modernizacja sieci energetycznych w Poznaniu zostanie zakończona w 2030 roku. Pierwsze prace w ramach programu Poznań 2030 są już realizowane w okolicach ulic Krańcowej i Gnieźnieńskiej, kolejny etap prac zaplanowano na początek grudnia na Chwaliszewie i Ostrowie Tumskim.