Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea Połaniec otrzymała „Kryształy Przetargów Publicznych” za inwestycje ograniczającą emisje

Enea Elektrownia Połaniec otrzymała nagrodę „Kryształy Przetargów Publicznych” w kategorii „Inwestycje wpływające na ochronę środowiska i gospodarkę wodną”. Doceniona została praca specjalistów z Połańca, którzy zaangażowani byli w przygotowanie przetargu na instalację katalitycznego odazotowania (SCR) dla bloku energetycznego nr 5 elektrowni. Blok ten przeszedł w ostatnim czasie gruntowną modernizację, która poprawiła parametry jego pracy.

Inwestycja przeprowadzona dzięki nagrodzonemu przetargowi (pełna nazwa: „Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla bloku energetycznego nr 5 w Enea Połaniec S.A.”) pozytywnie wpływa na parametry środowiskowe całej instalacji. Umożliwia obniżenie emisji tlenku azotu o 60% w skali bloku nr 5, natomiast w odniesieniu do całej Elektrowni Połaniec znacząco wpłynie na spełnienie wymagań konkluzji BAT.

Przyznana nagroda jest dla nas znaczącym wyróżnieniem. Potwierdza, że organizacja całego procesu udzielania zamówień, jaki został wdrożony w naszej firmie, sprawdza się i jest doceniana przez niezależnych ekspertów zajmujących się przetargami publicznymi. To także potwierdzenie wysokiego poziomu naszej kompetencji i zaangażowania. To ostatnie jest dla nas szczególnie ważne, bo nie dotyczy tylko pracowników związanych w naszej firmie bezpośrednio z zamówieniami publicznymi, ale także całych pionów, które współpracują przy procesach przetargowych. Są to przedstawiciele pionów: produkcji, remontów, ochrony środowiska, kontrolingu oraz działu BHP. Wszyscy razem współpracujemy bardzo dobrze w ramach komisji przetargowych, czego potwierdzeniem jest m.in. ta nagroda – powiedział Mirosław Jabłoński, dyrektor Pionu Zamówień w Enei Połaniec.

„Kryształy Przetargów Publicznych” to nagrody przyznawane za najskuteczniejsze i najlepiej przygotowane oraz zrealizowane inwestycje w sektorze publicznym. Organizatorem konkursu jest miesięcznik „Przetargi Publiczne”.

Nagradzamy projekty, które można stawiać za wzór, zarówno pod względem poprawności proceduralnej, jak i jakości przedsięwzięć publicznych. Do tego grona należy również przygotowana i przeprowadzona przez Eneę Połaniec inwestycja – przekazała Elżbieta Sobczuk, redaktor naczelna miesięcznika „Przetargi Publiczne”.

Otrzymane wyróżnienie potwierdza, iż stosowane przez Eneę Elektrownię Połaniec rozwiązania mogą być uważane za dobre praktyki, zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku zamówień publicznych.

Inwestycja związana z modernizacją bloku nr 5 w Elektrowni Połaniec wpisuje się w działania Grupy Enea w zakresie dostosowania jednostek wytwórczych do wymagań środowiskowych określonych w konkluzji BAT. Jest częścią planu poprawy sprawności wytwarzania, zwiększenia zdolności produkcyjnych Grupy i redukcji emisyjności.