Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Enea Operator zmodernizuje trzy GPZ-y w Zachodniopomorskiem

Enea Operator podpisała umowę na przebudowę trzech stacji elektroenergetycznych transformujących wysokie napięcie na średnie. Zmodernizowane zostaną Główne Punkty Zasilania (GPZ) Recław, Gryfice i Gumieńce. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Łączna wartość inwestycji wynosi 27,5 mln zł. Modernizacja pozytywnie wpłynie na dostawy energii dla ponad 40 tys. odbiorców.

Inwestycje zrealizowane zostaną przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania: Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. Umowa o dofinansowanie unijne została zawarta z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym, pełniącym rolę instytucji pośredniczącej we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na realizację projektu udzielone zostało dofinansowanie w kwocie ok. 17,7 mln zł. Przebudowa GPZ-ów ma zostać zakończona w lipcu 2022 roku. Zakres projektu obejmuje przebudowę trzech istniejących stacji elektroenergetycznych transformujących wysokie napięcie na średnie, w zakresie urządzeń średniego napięcia oraz infrastruktury towarzyszącej.

Enea Operator jest liderem polskiej branży dystrybucji energii elektrycznej w pozyskiwaniu środków unijnych na modernizację i rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej. Korzystając ze wcześniejszych doświadczeń możemy pochwalić się kolejnym projektem modernizacyjnym, który planujemy zrealizować w perspektywie najbliższych dwóch lat – powiedział Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

Główne zadania, które stoją przed wykonawcą inwestycji to zabudowa rozdzielnic średniego napięcia 15 kV (Recałw, rozdzielnica mająca 26 pól, Gryfice 32 pola oraz Gumieńce 36 pól), zespołów uziemiających, stanowisk baterii kondensatorów, urządzeń łączności i telemechaniki, Systemu Obsługi Technicznej oraz zaplecza na potrzeby własne każdej stacji. W każdym GPZ-cie dostosowana zostanie również infrastruktura towarzysząca.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla ponad 40 tys. odbiorców znajdujących się w obszarze zasilanym ze stacji elektroenergetycznych Recław, Gryfice i Gumieńce. Modernizacje zminimalizują również możliwości wystąpienia awarii i przerw w dostawach energii. Wykonawca, firma Elektrotim, zrealizuje inwestycje w systemie „pod klucz”.