Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Zgodnie ze Strategią Rozwoju, Grupa Enea planuje zaangażowanie w farmy wiatrowe na Bałtyku

Grupa Enea i hiszpański koncern energetyczny Iberdrola podejmują współpracę dotyczącą rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Podpisany list intencyjny rozpoczyna negocjacje dotyczące wspólnego rozwoju inwestycji w elektrownie wiatrowe offshore o możliwej łącznej mocy do 3,3 GW. Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Grupy Enea, która zakłada zrównoważoną transformację aktywów wytwórczych w kierunku zastosowania odnawialnych i niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej. Enea będzie budować kompetencje w zakresie rozwoju projektów farm wiatrowych na morzu we współpracy z europejskim liderem morskiej energetyki wiatrowej.

List intencyjny podpisany pomiędzy Eneą S.A. i spółką Iberdrola Eólica Marina S.A. dotyczy potencjalnej inwestycji w projekty morskich elektrowni wiatrowych rozwijanych w obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Spółki rozpoczynają, na zasadzie wyłączności, negocjacje dotyczące oceny możliwości realizacji wspólnej inwestycji kapitałowej w projekty farm wiatrowych i ich wspólnego przygotowania, budowy, a także eksploatacji. Łączna moc farm może wynieść nawet 3,3 GW.

Współpraca dotycząca realizacji farm wiatrowych na Bałtyku stanowi istotny element Strategii Rozwoju Grupy Enea i osiągnięcia zakładanego udziału OZE w produkcji energii elektrycznej na poziomie 22% do 2025 roku oraz 33% w 2030 roku. To ważny krok w kierunku operacjonalizacji Strategii Rozwoju, budowania know-how w zakresie rozwoju farm wiatrowych na morzu, wpisujący się w trwający proces transformacji polskiej i europejskiej energetyki.  

Enea zakłada obecnie mniejszościowy udział w projektach inwestycyjnych realizowanych z hiszpańskim partnerem. Poziom zaangażowania oraz dalsze szczegóły dotyczące zakresu współpracy będą ustalane na kolejnych etapach negocjacji.

Grupa energetyczna Iberdrola to druga największa europejska grupa energetyczna. Posiada bogate doświadczenie w rozwoju projektów offshore. Koncern dysponuje 964 MW mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych oraz planuje w pespektywie najbliższych czterech lat rozwój projektów o szacowanej mocy ok. 1,8 GW.

Enea w grudniu 2019 r. zapowiedziała w Strategii Rozwoju Grupy Enea do 2030 r., z perspektywą do 2035 r. zrównoważoną rozbudowę aktywów wytwórczych i odpowiedzialną zmianę struktury wytwarzania. Projekt farm wiatrowych offshore na Morzu Bałtyckim wpisuje się w te założenia i może mieć istotny wpływ na realizację celu strategicznego Grupy, który zakłada osiągnięcia udziału Odnawialnych Źródeł Energii w produkcji energii elektrycznej na poziomie 22% do 2025 roku oraz 33% w 2030 roku (ponad czterokrotny wzrost udziału OZE).