Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea Operator wspólnie z Lasami Państwowymi zamontowała na słupach wysokiego napięcia 22 nowe platformy pod gniazda dla rybołowów [FILM]

Enea Operator zaangażowała się w ochronę miejsc lęgowych, zagrożonego wyginięciem rybołowa. Spółka we współpracy z Lasami Państwowymi zamontowała  22 nowe platformy pod gniazda na wysokich słupach energetycznych w województwie lubuskim i na Pomorzu Zachodnim. Będą mogły z nich  skorzystać niezwykle rzadkie ptaki. Enea Operator jako przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne, angażuje się w projekty ekologiczne, dbając o otoczenie, szczególnie tam, gdzie znajduje się jej infrastruktura energetyczna.

Teren naszego kraju zamieszkuje obecnie jedynie trzydzieści par rybołowów. Taka liczba populacji sytuuje te drapieżne ptaki wśród gatunków, którym w Polsce grozi całkowite wyginięcie.

Rybołów jest ptakiem wędrownym, który na miejsce lęgowe szczególnie upodobał sobie słupy wysokiego napięcia. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w naturalnym środowisku rybołowy budują gniazda na fragmentach dość starych, strzelistych  drzew, a raz wybrane miejsce lęgowe, para tego gatunku zajmuje przez wiele kolejnych lat. Wycinka drzewostanu w pobliżu zbiorników wodnych, z których rybołowy czerpią swoje główne źródło pożywienia, spowodowała, że ptaki zaczęły gniazdować również na sztucznych konstrukcjach. To właśnie na słupach energetycznych w minionych dwóch latach odnotowano kilka skutecznych lęgów. Na terenie Niemiec 70% występującej tam populacji rybołowa buduje swoje gniazda właśnie na platformach wybudowanych na słupach wysokiego napięcia.

Rybołowy wybierają na miejsca lęgowe gęste, strzeliste lasy w pobliżu jezior. Takie ukształtowanie terenu zapewnia im dostatek pożywienia. Na terenie działania Enei Operator najliczniej  występującą populację tego rzadkiego gatunku, zaobserwowano na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Obecnie na dwudziestometrowych słupach energetycznych, stanowiących infrastrukturę spółki,  w województwach lubuskim i zachodniopomorskim zamontowane są łączne 33 platformy dla rybołowów.

Enea Operator dzięki ogromnemu zaangażowaniu swoich pracowników oraz na mocy podpisanego porozumienia o współpracy z Lasami Państwowymi, może pochwalić się skutecznymi działaniami, chroniącymi rybołowy w naszym kraju. Polska, co należy podkreślić jest jednym z nielicznych krajów europejskich, w którym do ochrony tego gatunku podchodzi się bardzo poważnie, poprzez tworzenie tzw. stref ochronnych w miejscach gniazdowania rybołowa. Nasza spółka przyczynia się zatem do realizacji obowiązków wynikających z tzw. Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej powiedział Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

Działania Enei Operator są częścią projektu ekologicznego: „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”, który został objęty finansowaniem przez Komisję Europejską i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu LIFE. Koordynowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych projekt obejmuje ponad 30 nadleśnictw w północnej Polsce.

Enea Operator przygotował film szczegółowo przedstawiający prace terenowe związane z budową sztucznych platform lęgowych na terenie województwa lubuskiego. Film jest dostępny pod linkiem: https://youtu.be/AYVPKi8drzU