Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea Operator kolejny rok z rzędu z najlepszymi w historii wskaźnikami niezawodności

W ubiegłym roku Enea Operator poprawiła SAIDI za 2018 rok, wypracowując po raz kolejny najniższe w swojej historii wskaźniki niezawodności dostaw energii elektrycznej. Średni czas przerw nieplanowanych dla odbiorców z północno-zachodniej Polski został skrócony ze 152 do niecałych 124 minut. Osiągnięty w 2019 roku wynik jest o prawie pół godziny lepszy niż wynik wcześniejszy.

­­Poprawa wskaźników niezawodności w Enei Operator, to efekt ciągłego usprawniania procesu dystrybucji, udoskonalania struktury zarządzania ruchem w sieci oraz rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej. Spółka wdrożyła, i nadal wdraża, szereg innowacji oraz projektów, których celem jest poprawa ciągłości zasilania oraz jakości świadczonych usług, co zostało docenione m.in. Diamentem Top Industry za „Innowację roku”.

Kolejna znacząca poprawa  wskaźników niezawodności w 2019 roku to nasz duży sukces. To pokazuje, że wprowadzane i konsekwentnie realizowane od lat działania przynoszą oczekiwane efekty. Bardzo dobre wyniki nie byłyby możliwe bez dobrze ukierunkowanych działań inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych powiedział Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

Enea Operator wydała w 2019 roku ponad 1 mld zł na inwestycje. Około 90% tej kwoty to nakłady na modernizację i rozbudowę infrastruktury sieciowej. Przeznaczone zostały między innymi na modernizację infrastruktury na każdym poziomie napięć, jak i budowę inteligentnej sieci energetycznej. Istotna część środków skierowana była również na rozwój i modernizację infrastruktury teleinformatycznej, wymianę środków transportu, modernizację i rozbudowę zapleczy oraz inne elementy wspomagające działalność dystrybucyjną. W tym narzędzia i sprzęt specjalistyczny, przyczyniające się również w sposób bezpośredni i pośredni do poprawy wskaźników niezawodności.

Bezpośrednio na poprawę wskaźników niezawodności przekładają się działania związane z eksploatacją sieci dystrybucyjnej, na które Enea Operator w 2019 r. przeznaczyła ponad 200 mln zł. W ramach działań eksploatacyjnych spółka - na wszystkich poziomach napięć - wykonuje między innymi wycinki zadrzewienia w sąsiedztwie linii, przeglądy i oględziny sieci, a także bieżącą kontrolę obiektów i urządzeń energetycznych. Firma prowadziła również działania mające na celu ograniczanie skutków awarii oraz przywracające zasilanie odbiorcom w możliwie najkrótszym czasie.

­– Dodatkowo w celu maksymalnego ograniczenia przerw w dostawach energii elektrycznej do odbiorców Enei Operator systematycznie zwiększamy zakres prac prowadzonych w technologii pod napięciem. W 2019 roku spółka wykonała ponad 78% wszystkich planowych prac przy urządzeniach elektroenergetycznych na średnim i niskim napięciu, nie wyłączając przy tym dostaw energii do Klientów. Na obszarze działania spółki w ubiegłym roku wykonano ponad 65 tys. takich prac – dodał Marek Szymankiewicz, wiceprezes Enei Operator ds. infrastruktury sieciowej.