Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Kozienicki Zespół Szkół nr 1 pod patronatem Enei

Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach dołączył do grona szkół, które Grupa Enea objęła swoim patronatem. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 15 stycznia. Współpraca kadry pedagogicznej i uczniów z nowoczesną grupą energetyczną to dla szkoły szansa rozwoju, a dla Enei – jako odpowiedzialnego pracodawcy – inwestycja w przyszłość krajowej energetyki.  

Enea kontynuuje program patronacki, nawiązując współpracę ze szkołami z terenu działalności Grupy. Od kilku lat wspiera finansowo doposażenie pracowni dydaktycznych, organizuje praktyki dla uczniów i uczestniczy w targach edukacyjnych.

Umowa z Zespołem Szkół nr 1 w Kozienicach  przewiduje m.in. udział Enei w rozwijaniu programów nauczania. Grupa zorganizuje praktyki, spotkania i warsztaty z fachowcami, a także wycieczki dydaktyczne po obiektach własnej infrastruktury. W planach są również szkolenia dla nauczycieli w zakresie nowych technologii oraz rozwoju kompetencji miękkich.

– Rozpoczęcie współpracy patronackiej z Zespołem Szkół nr 1 w Kozienicach jest dla naszej Grupy niezwykle istotne. Wysoki poziom kształcenia uczniów tej szkoły ma realny wpływ na rozwój Enei. Wielu absolwentów tej szkoły to dzisiaj nasi pracownicy, świetni fachowcy i menedżerowie – mówi Joanna Kamoś, dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Enei.

Polska energetyka potrzebuje nowoczesnych, profesjonalnie przeszkolonych kadr. Drogą do ich pozyskania jest m.in. podpisana właśnie umowa patronacka. Enea Wytwarzanie – jako spółka odpowiedzialna społecznie – inwestuje nie tylko w nowe technologie, lecz także stara się równolegle rozwijać kadry. Szkoły branżowe gwarantują przygotowanie przyszłych pracowników o unikalnych i wyjątkowych umiejętnościach do pracy w naszej elektrowni – podkreśla Marcin Łukasiewicz, wiceprezes Enei Wytwarzanie ds. pracowniczych.

Historia szkoły jest mocno związana z Elektrownią Kozienice. Pierwsze zajęcia odbywały się w strażnicy elektrowni. Wielu absolwentów szkoły znalazło w niej później zatrudnienie. Objęcie szkoły patronatem Enei daje szansę na kontynuowanie wspólnych działań oraz rozszerzenie współpracy na nowe obszary.

– W całym kraju jest tylko piętnaście szkół objętych umową patronacką Enei. Dzięki tej umowie mamy szansę na otwarcie nowych, branżowych kierunków szkolenia. A dzięki możliwości doposażenia pracowni technicznych podniesiemy znacząco poziom kształcenia i nauczania w naszej szkole. Umowa ta przełoży się także na podjęcie współpracy z czołowymi uczelniami wyższymi w naszym kraju – mówi Ryszard Zając, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Kozienicach.

Dla Enei współpraca ze szkołami jest istotnym elementem budowania nowoczesnego, opartego o nowe technologie i współpracę z ekspertami, szkolnictwa branżowego i technicznego. Dynamicznie rozwijający się rynek pracy wymaga od pracodawców aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia przyszłych specjalistów. Dlatego Enea aktywnie włącza się w rozwój kompetencji uczniów klas elektrycznych i energetycznych w szkołach należących do jej sieci patronackiej. Jedną z najnowszych inicjatyw realizowanych z myślą o uczniach takich szkół jest konkurs „Moc na start”, w którym młodzi pasjonaci energetyki rozwijają swoje kompetencje i walczą o stypendia.