Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea Operator ogranicza straty mocy i energii w transformatorach

Enea Operator zrealizowała projekt, którego celem było ograniczenie strat mocy i energii w transformatorach. Dzięki zastosowaniu specjalnego algorytmu obliczeniowego możliwy będzie najbardziej optymalny dobór transformatorów do warunków obciążenia sieci średniego i niskiego napięcia.

Straty w transformatorach wynikają głównie z niedopasowania mocy urządzenia do rzeczywistego obciążenia sieci. Dzieje się tak na skutek niewielkiej ilości dostępnych danych, na podstawie których dobierane były transformatory w stacjach transformujących średnie napięcie na niskie (SN/nn).

Algorytm obliczeniowy, opracowany dzięki projektowi będzie dokonywał kompleksowej analizy obciążenia sieci na podstawie danych pozyskanych z wielu źródeł. Wśród nich są elementy inteligentnej sieci, jak liczniki bilansujące i system informacji geograficznej (GIS). Algorytm będzie brał pod uwagę również prognozy wzrostu zapotrzebowania na moc i produkcję energii z OZE, a także korzystał z informacji pogodowych IMGW. W wyniku kompleksowej analizy, program przedstawi rekomendację optymalnego doboru transformatora do rzeczywistej ilości dystrybuowanej energii elektrycznej w określonym miejscu sieci Enei Operator.

Efekty realizacji projektu przyczyniają się do redukcji strat oraz zmniejszenia awaryjności sieci. Opracowany algorytm wpłynie na ograniczenie kosztów związanych z zakupem i eksploatacją transformatorów. Oprócz doboru najlepszych oraz najbardziej wydajnych transformatorów w danych lokalizacjach, wdrożenie projektu wpłynie na poprawę efektywności pracy sieci dystrybucyjnej, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia emisji CO2 do atmosfery – powiedział Wojciech Drożdż, wiceprezes Enei Operator ds. innowacji i logistyki.

Praca nad realizacją projektu trwała od czerwca 2018 r. i była możliwa dzięki zaangażowaniu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Algorytm zostanie wdrożony w centralnym systemie pomiarowym Enei Operator. Takie rozwiązanie pozwoli naszym służbom technicznym na bieżąco dostarczać dane do algorytmu oraz prowadzić nadzór nad prawidłową pracą jednostek transformatorowych – powiedział Grzegorz Marciniak, dyrektor Departamentu Zarządzania Informacją Pomiarową w Enei Operator.

Projekt został zrealizowany we współpracy Departamentu Zarządzania Informacją Pomiarową oraz Biura Inicjatyw Innowacyjnych Enei Operator z Politechniką Poznańską, pełniącą rolę partnera naukowego i podwykonawcy przedsięwzięcia.

Enea Operator to jeden z czterech największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Firma jest częścią Grupy Enea i dostarcza energię elektryczną do 2,6 mln klientów w północno-zachodniej części kraju. W ubiegłym, rekordowym roku spółka dostarczyła ponad 19,9 TWh energii elektrycznej przy rekordowo niskim wskaźniku przerw wynoszącym 152 minuty. Inwestycje Enei Operator w bezpieczeństwo energetyczne i rozwój gospodarczy obsługiwanego regionu w ciągu ostatnich 5 lat sięgnęły łącznie kwoty 4,7 mld zł.