Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Enea Operator wykorzysta nowoczesne analizatory do planowania inwestycji

Enea Operator zainstalowała pierwsze, nowoczesne analizatory jakości energii elektrycznej w sieci. Urządzenia zostały zamontowane w stacji transformatorowej farmy fotowoltaicznej Gubin o mocy 1,5 MW. Analizatory, oprócz pomiaru typowych parametrów jakości energii elektrycznej, umożliwiają również analizę zaburzeń w paśmie szerszym niż dotychczas. Tak szczegółowa wiedza wykorzystywana będzie m.in. do planowania inwestycji sieciowych.

We wrześniu zespół pracowników Enei Operator po raz pierwszy instalował analizatory jakości energii elektrycznej, które oprócz pomiaru typowych parametrów jakości energii zwiększą zakres analiz o pasmo 2kHz-150kHz. Poszerzenie pasma sprawi, że operator będzie dysponował jeszcze większą wiedzą o procesach zachodzących w sieci, m.in. poprzez znajomość poziomu zakłóceń i ich wpływu na pracę urządzeń. Wiedza ta będzie bardzo przydatna do planowania inwestycji sieciowych oraz pozwoli lepiej zarządzać procesem przyłączania odnawialnych źródeł energii.

– „System bilansowania mocy i energii oraz monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej rozproszonych źródeł i zasobników energii” to jeden z trzech kluczowych projektów badawczo-rozwojowych realizowanych obecnie przez Eneę Operator. Wpisuje się w strategiczne inicjatywy obszaru dystrybucji Grupy Enea. Implementacja wyników i produktów tego projektu będzie znaczącym krokiem w realizacji idei inteligentnych sieci tzw. smart grids – podkreślił Wojciech Drożdż, wiceprezes Enei Operator ds. innowacji i logistyki.

Monitorowanie jakości energii elektrycznej przy pomocy analizatorów stanowi część prac realizowanych w ramach projektu badawczo-rozwojowego realizowanego przez Eneę Operator. Projekt „System bilansowania mocy i energii oraz monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej rozproszonych źródeł i zasobników energii” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Realizowany jest wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, a pracom badawczym przygląda się również uczestnik prestiżowego programu stypendialnego Marii Skłodowskiej-Curie Lok Choon Long z Malezji.

Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników wszystkie prace zaplanowane w projekcie realizowane są dotychczas zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez NCBiR. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że realizujemy obecnie prace, które nadają projektowi pierwszych fizycznych kształtów – powiedział Grzegorz Marciniak, dyrektor Departamentu Zarządzania Informacją Pomiarową Enei Operator.

Współczesne podejście do projektów B+R wymaga wiedzy interdyscyplinarnej i umiejętności pracy zespołów o różnych kwalifikacjach. Dlatego istotna jest ciągła współpraca pomiędzy naukowcami a menadżerami poszczególnych kierunków biznesowych – dodał Przemysław Starzyński, kierownik Biura Inicjatyw Innowacyjnych Enei Operator.

Enea Operator to jeden z czterech największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Firma jest częścią Grupy Enea i dostarcza energię elektryczną do 2,6 mln klientów w północno-zachodniej części kraju. W ubiegłym, rekordowym roku spółka dostarczyła ponad 19,9 TWh energii elektrycznej przy rekordowo niskim wskaźniku przerw wynoszącym 152 minuty. Inwestycje Enei Operator w bezpieczeństwo energetyczne i rozwój gospodarczy obsługiwanego regionu w ciągu ostatnich 5 lat sięgnęły łącznie kwoty 4,7 mld zł.