Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea zbuduje nowoczesne farmy fotowoltaiczne na terenach kopalni Bogdanka

Enea zbuduje na Lubelszczyźnie farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy do ok. 30 MW. Nowoczesne źródła energii odnawialnej powstaną na terenach, które są własnością kopalni Bogdanka, położonych w gminach Puchaczów i Cyców. Firmy zakładają współpracę w innowacyjnej formule cPPA, znacznie obniżającej koszty energii dla odbiorcy końcowego, czyli kopalni. List intencyjny w tej sprawie podpisali prezesi obu firm w obecności wiceministra inwestycji i rozwoju, Artura Sobonia.

To kolejny projekt, wykorzystujący synergie potencjału pomiędzy koncernem Enea, większościowym udziałowcem Bogdanki, a lubelską firmą. Kopalnia dysponuje gruntami, których część doskonale nadaje się do wykorzystania przy budowie instalacji, generującej energię elektryczną ze światła słonecznego. Wpisuje się to w plany Enei, związane z dynamicznym rozwojem tego typu źródeł. W ramach współpracy w najbliższych latach na łącznej powierzchni ok. 55 ha powstaną instalacje, które będą mogły produkować do ok. 30 000 MWh energii elektrycznej rocznie. Całość wytworzonej w ten bezemisyjny sposób energii trafi do Bogdanki, zasilając kopalnię i jej procesy produkcyjne.

Enea będzie sprzedawać Bogdance energię pochodzącą z wybudowanych w ramach projektu instalacji fotowoltaicznych w formule cPPA (z ang. corporate Power Purchase Agreement). Oznacza to bezpośrednią sprzedaż energii do odbiorcy końcowego, co pozwoli Bogdance znacznie obniżyć koszty jej zakupu. Z kolei Enea, jako właściciel instalacji, uzyska gwarancję sprzedaży wyprodukowanej energii po korzystnych dla obu stron cenach.

– Projekt jest ważnym elementem realizacji Polityki Energetycznej Państwa, która zakłada istotny wzrost źródeł odnawialnych w krajowym miksie  energetycznym. To także kolejna bardzo dobra inicjatywa na terenie Bogdanki, która stale wzmacnia swoją pozycję lidera biznesu na Lubelszczyźnie, odpowiedzialnie planującego przyszłość firmy i regionu. Projekt farm fotowoltaicznych, powstających na nieużywanych dziś przez kopalnię terenach, które zasilą kopalnię, wpisuje się w szeroki kontekst rozwoju powstającej wokół Bogdanki innowacyjnej strefy energetyczno-surowcowej. Doskonale uzupełni przygotowywany projekt elektrowni na pozyskiwany z węgla gaz syntezowy w Starej Wsi, której powstanie zwiększy popyt na surowiec z Bogdanki, gwarantując rynek zbytu i miejsca pracy w kopalni na wiele lat – powiedział Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju.

– Grupa Enea konsekwentnie realizuje zakładane cele, w sposób ekonomicznie optymalny rozwija odnawialne i konwencjonalne źródła energii. To element rozsądnej transformacji branży, w której wykorzystujemy synergie w ramach istniejącego łańcucha wartości oraz potencjałów naszych firm. Projekt budowy farm fotowoltaicznych w najbliższym sąsiedztwie Bogdanki to właściwe zagospodarowanie kopalnianych gruntów i zapotrzebowania na energię z poszanowaniem środowiska, przy wykorzystaniu technologii odnawialnych. Zaprojektowany model współpracy, cPPA, przyczyni się do efektywnego wykorzystania aktywów w Grupie, zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii do kopalni, przynosząc obu stronom optymalne korzyści biznesowe – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

– Jesteśmy dużym przedsiębiorstwem, wspierającym rozwój regionu i odpowiedzialnym pracodawcą, dającym poczucie stabilizacji naszym pracownikom i ich rodzinom. Dlatego stale pracujemy nad rozwojem Bogdanki, planując kolejne inicjatywy, które wzmacniają naszą pozycję na rynku. Farmy fotowoltaiczne, które powstaną na naszych terenach, będą zasilać czystą energią procesy produkcyjne w kopalni, przyczynią się do zmniejszenia naszych kosztów stałych i do zwiększenia naszej konkurencyjności. To kolejny, obok projektu elektrowni w Starej Wsi, która będzie generowała energię z uzyskiwanego z naszego surowca gazu syntezowego, przykład odpowiedzialnego myślenia o przyszłości kopalni w Grupie Enea – powiedział Artur Wasil, prezes LW Bogdanka.

  • Grupa Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii: od produkcji surowca, poprzez wytwarzanie energii elektrycznej, jej dystrybucję oraz sprzedaż i obsługę klienta. Dysponuje najwyższej jakości aktywami wytwórczymi, w tym stale rozbudowywanym portfelem odnawialnych źródeł energii. Wśród nich, znajduje się m.in. największy w Europie blok energetyczny wykorzystujący do produkcji prądu dostarczaną przez lokalnych producentów biomasę. Enea odpowiada za bezpieczne dostawy energii do mieszkańców 1/5 kraju. Obsługuje 2,6 mln klientów, oferując im nowoczesne produkty, związane nie tylko ze sprzedażą energii elektrycznej i gazu, ale także szeroko rozumianych towarów i usług dla domu. Enea stawia na innowacje i zrównoważony rozwój, wpisując się w ważne dla społeczności lokalnych, w których funkcjonuje, inicjatywy. Wspiera kulturę, sport – w szczególności dzieci i młodzieży – oraz projekty edukacyjne.
  • Lubelski Węgiel Bogdanka to jeden z najważniejszych pracodawców w regionie lubelskimi mecenas społecznie odpowiedzialnych inicjatyw i projektów, skierowanych do społeczności lokalnych. Firma jest najnowocześniejszym, najbardziej efektywnym i jednym z największych w Polsce producentów węgla kamiennego, z roczną sprzedażą w 2018 roku przekraczającą 9 mln ton. Bogdanka zaopatruje przede wszystkim nowoczesne elektrownie konwencjonalne Grupy Enea w Kozienicach i Połańcu, a także odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2009 roku i wchodzi w skład prestiżowego RESPECT Index, skupiającego spółki zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, działające zgodnie z najlepszymi standardami ładu korporacyjnego. Od października 2015 roku Bogdanka wchodzi w skład Grupy Enea.