Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

40 lat Elektrowni Połaniec – wsparcie bezpieczeństwa energetycznego kraju i pionierskie rozwiązania w zakresie ochrony środowiska

Mija czterdzieści lat od momentu, gdy jesienią 1979 r. z Elektrowni Połaniec popłynął pierwszy prąd. Te cztery dekady to czas intensywnego rozwoju. Dziś to jedna z najnowocześniejszych elektrowni w Polsce, uznawana za pioniera wielu działań związanych z ochroną środowiska. Obecnie elektrownia jest częścią Grupy Enea, dzięki czemu ma zapewnioną stabilną perspektywę funkcjonowania i rozwoju.

Elektrownia Połaniec wytwarza dziś 9 TWh energii rocznie, czyli prawie 6% krajowej produkcji. Łączna moc ośmiu bloków wynosi 1,9 GW. Elektrownia korzysta z najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych, nie zapominając przy tym o zasadach, wartościach i celach, które gwarantują zrównoważony rozwój.

Od 2017 r. elektrownia funkcjonuje w ramach Grupy Enea i kontynuuje ścieżkę modernizacji. Obecnie prace skupiają się na dostosowaniu instalacji do wymogów konkluzji BAT. Modernizacje idą w kierunku nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań. Enea Połaniec dywersyfikuje potencjał produkcji „zielonej energii”, dlatego plany inwestycyjne elektrowni dotyczą również fotowoltaiki.

Historia, a zarazem rozwój naszej firmy, budowane były przez ludzi w niej pracujących. Jej obecny, bardzo dobry stan i wysoka pozycja to zasługa doświadczonej i wykwalifikowanej kadry, która swoją pracą i zaangażowaniem realizuje coraz większe wyzwania. Poza przewidzianymi inwestycjami, każdego dnia wspólnie z pracownikami staramy się szukać szans na to, aby jeszcze bardziej wykorzystać potencjał naszej Elektrowni – powiedział Lech Żak, prezes Enei Połaniec.

Decyzje dotyczące wybudowania elektrowni w Połańcu były podejmowane w 1971 r., ale to w 1979 r. popłynął z niej pierwszy prąd. Blok nr 1 o mocy 200 MW został zsynchronizowany z siecią energetyczną 21 listopada o godzinie 18.46. W ciągu kolejnych czterech lat wybudowano i uruchomiono jeszcze siedem bloków. Ostatni z nich rozpoczął produkcję energii w grudniu 1983 r.

Elektrownia Połaniec w latach 90. przeszła liczne modernizacje, m.in. podniesiono sprawności wytwarzania i rozpoczęto działania proekologiczne. Elektrownia w Połańcu, jako jedna z pierwszych w Polsce, opracowała strategię modernizacji, którą konsekwentnie wdrażała w kolejnych latach. W rezultacie jej moc wzrosła z 1 607 MW do 1 800 MW, bez konieczności rozbudowania zakładu o kolejne bloki energetyczne.

W trosce o środowisko naturalne, w 1995 r. rozpoczęto tu inwestycje w Instalację Odsiarczania Spalin. Jej głównym założeniem było zmniejszenie emisji. W latach 1995-1999 do instalacji zostały przyłączone bloki nr 5, 6, 7 i 8. W drugim etapie budowy, w latach 2007-2008, podłączono do instalacji wszystkie osiem bloków.

W 1999 r. na jednym z bloków pojawił się, jako pierwszy w Europie, system „Ovation”. Umożliwił on wdrożenie głównej sekwencji uruchamiania i odstawiania bloku oraz zastosowanie specjalistycznych układów sieci neuronowej, które optymalizują pracę kotła i znacznie obniżają emisję.

W XXI wiek elektrownia weszła z planami produkcji „czystej energii”. W 2004 r. rozpoczęto inwestycję, która umożliwiła proces współspalania biomasy. Rozruch instalacji do przygotowania, składowania i dozowania biomasy odbył się w drugiej połowie 2004 r. Dzięki współspalaniu znacznie zmniejszony został poziom emisji. Cztery lata później rozpoczął się drugi etap rozbudowy instalacji biomasy, którego celem było zwiększenie udziału biomasy pochodzenia rolniczego w spalanym paliwie. W maju 2009 r. elektrownia ustanowiła swoje rekordowe zielone wyniki.

W 2010 r. ruszyła budowa Zielonego Bloku, jednego z największych kotłów fluidalnych na świecie, o mocy 225 MW, który produkuje „zieloną energię” tylko z biomasy (leśnej i agro). Zielony Blok rozpoczął pracę pod koniec 2012 r. Od tego momentu Elektrownia Połaniec jest jednym z czołowych producentów „zielonej energii”.

W ramach dalszej modernizacji w 2012 r. rozpoczął się projekt Feniks, który miał na celu podniesienie sprawności oraz dyspozycyjności elektrowni. Efektem prac modernizacyjnych było zwiększenie mocy bloków z 225 do 240 MW oraz dostosowanie elektrowni do coraz bardziej rygorystycznych norm środowiskowych.

Jako firma odpowiedzialna społecznie, Enea Połaniec intensywnie angażuje się i wspiera społeczności lokalne w różnych dziedzinach, także w sporcie i kulturze. W elektrowni aktywnie działa wolontariat pracowniczy, prowadzone są akcje honorowego krwiodawstwa, realizowane ekoprojekty, a także wspierane jest lokalne szkolnictwo. Elektrownia Połaniec stale zwiększa swój potencjał. Jednocześnie przeobraża się tak, by sprostać oczekiwaniom i wyzwaniom, które wynikają z jej pozycji – jednego z czołowych wytwórców energii i największych pracodawców w regionie oraz firmy działającej według standardów społecznej odpowiedzialności biznesu.