Rada Nadzorcza Enei 16 maja podjęła uchwały o powołaniu na nową wspólną kadencję, z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok:

  • Mirosława Kowalika na stanowisko prezesa zarządu Enei,
  • Piotra Adamczaka na stanowisko członka zarządu Enei ds. handlowych,
  • Jarosława Ołowskiego na stanowisko członka zarządu Enei ds. finansowych,
  • Zbigniewa Piętkę na stanowisko członka zarządu Enei ds. korporacyjnych.