Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Wspólne działania Enei Operator i Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla rozwoju OZE

Enea Operator i Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisali umowę dotyczącą dofinansowania projektu, który zwiększy potencjał sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł. Inwestycje w sieć Enea Operator zrealizuje na terenie województwa wielkopolskiego. Wartość projektu to ponad 23 mln zł, w tym 8 mln zł dofinansowania z UE.

Realizacja projektu umożliwi stworzenie dodatkowego potencjału przyłączania do sieci źródeł energii odnawialnej, stwarzając tym samym większe możliwości rozwoju tych źródeł na terenie województwa wielkopolskiego. Ponadto, poprzez unowocześnienie infrastruktury energetycznej projekt wpłynie na poprawę warunków zasilania odbiorców, wzrost poziomu bezpieczeństwa, ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej.

Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowę trzech stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia na średnie. Przebudowane zostaną stacje Czarnków, Piastowice oraz stacja Fałkowo. Wszystkie zlokalizowane są na terenie województwa wielkopolskiego.

­– Inwestycje w sieć, które zrealizujemy, nie tylko pozwolą nam zwiększyć możliwości odbioru energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, ale również poprawią bezpieczeństwo energetyczne w regionie. Nasze działania wpisują się również w ogólnopolskie plany zwiększenia udziału OZE w krajowej energetyce – powiedział Tadeusz Dachowski, wiceprezes ds. bezpieczeństwa pracy Enei Operator.

Umowa o dofinansowanie projektu „Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa wielkopolskiego” przewiduje prawie 8 mln zł dofinansowania unijnego. Całkowita wartość projektu to ponad 23 mln zł brutto. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.2 Dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Enea Operator to jeden z czterech największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Firma jest częścią Grupy Enea i dostarcza energię elektryczną do 2,6 mln klientów w północno-zachodniej części kraju. W ubiegłym, rekordowym roku spółka dostarczyła ponad 19,9 TWh energii elektrycznej przy rekordowo niskim wskaźniku przerw wynoszącym 152 minuty. Inwestycje Enei Operator w bezpieczeństwo energetyczne i rozwój gospodarczy obsługiwanego regionu w ciągu ostatnich 5 lat sięgają łącznie kwoty 4,7 mld zł.