Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

W 2019 roku gospodarstwa domowe z obszaru Enei Operator zapłacą o ponad 7,4% mniej za dostawę energii elektrycznej

W sobotę 6 kwietnia  zacznie obowiązywać zatwierdzona w marcu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, nowa taryfa Enei Operator. Zgodnie z nią, opłaty za usługę dystrybucji energii elektrycznej dla wszystkich grup taryfowych (A, B, C i G) spadną średnio o 3,3%. Największa, ponad siedmioprocentowa, obniżka opłat dotyczy gospodarstw domowych przyłączonych do sieci Enei Operator.

Obniżka taryfy wynika między innymi z ustawowego obniżenia stawek opłaty przejściowej, które wprowadziła uchwalona 28 grudnia 2018 r. tzw. ustawa prądowa. Taryfa dla usług dystrybucji Enei Operator na rok 2019 będzie obowiązywała od 6 kwietnia do 31 grudnia 2019 r.

Dla gospodarstw domowych zużywających średnio w ciągu roku od  1  800 do 3 400 kWh w grupach taryfowych G11 i G12 zmiana opłat dystrybucyjnych  oznacza miesięcznie płatności niższe o ok. 5 zł – powiedział Sławomir Mirkowski, wiceprezes Enei Operator ds. ekonomiczno-finansowych.

Nowa Taryfa dla usług dystrybucji na rok 2019 w całości opublikowana jest na stronie internetowej spółki.

Enea Operator to jeden z czterech największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Firma jest częścią Grupy Enea i dostarcza energię elektryczną do 2,6 mln klientów w północno-zachodniej części kraju. W ubiegłym, rekordowym roku spółka dostarczyła ponad 19,9 TWh energii elektrycznej przy rekordowo niskim wskaźniku przerw wynoszącym 152 minuty. Inwestycje Enei Operator w bezpieczeństwo energetyczne i rozwój gospodarczy obsługiwanego regionu w ciągu ostatnich 5 lat sięgają łącznie kwoty 4,7 mld zł.