Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea Operator wydała prawie 1 mld zł na bezpieczeństwo energetyczne i rozwój w północno-zachodniej Polsce

990 mln zł zainwestowała Enea Operator w ubiegłym roku w bezpieczeństwo energetyczne, zapewnienie ciągłości i jakości dostaw energii elektrycznej oraz przyłączanie do sieci podmiotów, w tym wytwórców OZE, stacji ładowania samochodów elektrycznych i transportu publicznego. Firma wybudowała nowe linie wysokiego napięcia, główne punkty zasilające, kontynuowała proces kablowania sieci średniego napięcia, a także wdrażała rozwiązania tzw. smart grid oraz instalowała układy bilansujące. Enea Operator dodatkowo pozyskała ponad 34 mln zł dofinansowania ze środków unijnych w ramach różnych programów finansowania. Na koniec 2018 r. łączna wartość dofinansowania pozyskanego z funduszy UE w ciągu ostatnich dwóch lat na inwestycje oraz projekty badawczo-rozwojowe wyniosła ponad 278 mln zł. 

Konsekwentnie inwestujemy w poprawę bezpieczeństwa energetycznego i rozwój regionu, dla którego dostarczamy energię elektryczną. Wdrażamy w naszej działalności rozwiązania nowatorskie i innowacyjne. Wykorzystujemy do tego również dostępne środki finansowe z funduszy unijnych, NCBiR, a także NFOŚ – powiedział Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

Jednymi z większych inwestycji zrealizowanych przez spółkę w ubiegłym roku były zlokalizowane w województwie zachodniopomorskim główne punkty zasilające. Na obrzeżach Szczecina Enea Operator przebudowała dwa główne punkty zasilające (GPZ-y): Zdroje i Dąbie wraz z wybudowaniem linii kablowej łączącej obydwie stacje energetyczne. Na południu woj. zachodniopomorskiego spółka wybudowała dwa nowe GPZ-y: w Choszcznie i Reczu oraz łączącą je linię wysokiego napięcia, a na północy kontynuowała przebudowę linii 110 kV Morzyczyn – Drawski Młyn oraz Recław – Goleniów. W woj. lubuskim największą inwestycją zakończoną w ubiegłym roku była modernizacja stacji energetycznej w Żarach. Spółka realizowała również wiele innych inwestycji, między innymi: budowę GPZ-u Kisielin, budowę linii 110 kV Babimost – Zbąszynek, czy też przebudowę linii 110 kV Gorzów – Witnica. Na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego kontynuowano realizację takich kluczowych inwestycji jak: przebudowa GPZ Fordon wraz z budową drugostronnego zasilania stacji, budowa linii kablowej 110 kV Bydgoszcz Śródmieście – Bydgoszcz Północ wraz z przebudową stacji Bydgoszcz Śródmieście. W Wielkopolsce Enea Operator kontynuowała budowę linii wzmacniających zasilanie aglomeracji poznańskiej, budowę linii 110 kV Piła Krzewina – Miasteczko Krajeńskie, a także  budowę nowych lub przebudowę istniejących stacji energetycznych: GPZ Suchy Las, Kuczyna, Poznań Główna, Oborniki, Cytadela, Garbary, Wronki, Leszno Gronowo.

Celem wszystkich inwestycji realizowanych przez Eneę Operator jest przede wszystkim poprawa warunków zasilania oraz jakości dostarczanej energii elektrycznej. Dodatkowo, dzięki modernizacji i rozbudowie infrastruktury, spółka wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne obsługiwanych województw oraz zapewnia moc dla nowych inwestorów, wspierając tym samym rozwój regionów. Inwestycje w smart grid to głównie automatyzacja sieci energetycznej mająca znaczący wpływ na skracanie i ograniczanie przerw w dostawach energii elektrycznej.

– W 2018 r. realizowaliśmy około 34 tys. zadań inwestycyjnych różnego rodzaju i na każdym poziomie napięć. W tym roku będzie podobnie. To pokazuje skalę prowadzonych przez nas projektów i intensywność działań, którą cały czas utrzymujemy na niezmiennie wysokim poziomie – powiedział Marek Szymankiewicz, wiceprezes Enei Operator ds. infrastruktury sieciowej.

– Realizujemy inwestycje związane z przyłączaniem Klientów do sieci oraz poprawą niezawodności dostaw. Ich efekty są bardzo wymierne. W ubiegłym roku wskaźniki czasów przerw, SAIDI i SAFI, były najniższe w historii spółki. Poprzez nasycenie infrastruktury w elementy tzw. smart grid-u przygotowujemy naszą sieć również do zmiany jej charakteru – z tej nastawionej tylko na dystrybucję energii do odbiorców na nowoczesną, uwzględniającą znaczny rozwój generacji rozproszonej, czy też lokalne inicjatywy w postaci klastrów i spółdzielni energetycznych – dodaje wiceprezes Szymankiewicz.

W ciągu ostatnich pięciu lat Enea Operator zainwestowała blisko 4,7 mld zł w bezpieczeństwo energetyczne północno-zachodniej Polski.