Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Rekordowe dostawy energii elektrycznej Enei Operator przy najniższych w historii spółki wskaźnikach przerw

Ubiegły rok był w Enei Operator podwójnie rekordowy. Spółka dostarczyła swoim klientom 19,9 TWh energii elektrycznej, a czas przerw nieplanowych w sieci Enei Operator wyniósł nieco ponad 152 minuty. To najlepsze wyniki w historii spółki. W ciągu zaledwie pięciu lat Enea Operator poprawiła wskaźnik o blisko 32% w porównaniu z rokiem 2014, który był pierwszym, kiedy zaczęto publikowanie wskaźników czasu i częstotliwości przerw w dostawie energii elektrycznej. W tym okresie spółka skróciła również o ponad 52 minuty czas przerw planowych.

Poprawa wskaźników niezawodności w Enei Operator to efekt ciągłego usprawniania procesu dystrybucji, zmiany struktury zarządzania ruchem w sieci oraz prowadzonych w spółce inwestycji w modernizację sieci elektroenergetycznej.  Spółka  wdrożyła, i nadal wdraża, szereg innowacji oraz projektów, których celem jest poprawa ciągłości zasilania oraz jakości świadczonych usług.

Jednym z ważnych czynników, które wpłynęły na poprawę wskaźników niezawodności jest wdrożenie w spółce nowej organizacji służb zarządzania ruchem oraz wzmocnienie struktur Posterunków Energetycznych.

Dzięki powstaniu Centralnej Dyspozycji Mocy kompetencje w zakresie prowadzenia ruchu i programowania pracy sieci wysokiego napięcia oraz bilansowania, zarządzania i dysponowania mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do niej skupione są obecnie w jednym miejscu. Możemy dzięki temu efektywniej planować wyłączenia dla prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych na sieci 110kV a dyspozytorzy mogą skuteczniej monitorować stan sieci elektroenergetycznej spółki i efektywniej nią zarządzać – powiedział Andrzej Kojro, prezes zarządu Enei Operator.

  Zmieniliśmy i ujednoliciliśmy również pracę posterunków energetycznych. Zoptymalizowaliśmy ich strukturę, liczbę i lokalizacje, zakresy zadań, zatrudnienie, wyposażenie i odpowiedzialność. To się sprawdza. Dobrze wyposażone i właściwie zorganizowane brygady Pogotowia Energetycznego  zapewniają poprawę efektywności i sprawności organizacyjnej spółki a to się wiąże także z poprawą ciągłości dostaw energii elektrycznej do naszych klientów i skróceniem przerw – dodał prezes Kojro.

Skrócenie czasu przerw w dostawie energii to również wynik ciągłego rozwoju technologii prac pod napięciem. Enea Operator od kilku lat konsekwentnie rozszerza katalog prac wykonywanych w tej technologii, dzięki czemu coraz więcej modernizacji i prac eksploatacyjnych prowadzonych jest bez wstrzymywania dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

Zdecydowanie największy wpływ na skrócenie czasu przerw w dostawie energii mają racjonalne, dobrze zaplanowane oraz zrealizowane inwestycje w infrastrukturę.

– Zainwestowane w ostatnich latach przez spółkę miliardowe nakłady przynoszą już wymierne efekty w postaci poprawy pewności zasilania oraz większych możliwości przyłączania nowych odbiorców i wytwórców OZE. Konsekwentnie realizowany przez nas plan budowania inteligentnej sieci energetycznej,  nasyconej nowoczesnymi rozwiązaniami automatyki, pozwala nam, tak zarządzać pracą naszych urządzeń, aby nasi klienci w jak najmniejszym stopniu odczuwali dyskomfort związany z przerwami w dostawie energii  - podsumował Marek Szymankiewicz, wiceprezes Enei Operator ds. infrastruktury sieciowej.