Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea Operator realizuje projekt badawczo-rozwojowy dotyczący bilansowania i jakości energii elektrycznej

System bilansowania mocy i energii oraz monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej rozproszonych źródeł i zasobników energii (MoBiSys) – to najnowszy projekt badawczo-rozwojowy realizowany przez Eneę Operator wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączny budżet projektu wynosi 7,4 mln zł (w tym 2,6 mln zł dotacji) i zawiera koszty badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych stało się kluczem w pojmowaniu nowoczesnej gospodarki. Enea Operator, jako jeden z liderów innowacyjności wśród Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, nieustannie angażuje się w działania, których rezultaty będą służyć naszym Klientom i usprawniać naszą codzienną pracę. Chcemy ulepszać obecne rozwiązania, dawać nową jakość i tworzyć nowe produkty – powiedział Wojciech Drożdż, wiceprezes Enei Operator ds. innowacji i logistyki.

Celem projektu jest zbudowanie nadrzędnego systemu MoBiSys, którego zadaniem będzie ciągłe bilansowanie mocy i energii oraz monitorowanie wskaźników jakości dostawy energii elektrycznej do odbiorców w ramach sieci dystrybucyjnej Enei Operator. Projekt pozytywnie wpłynie na działania związane z realizacją inwestycji, planowanie podłączeń nowych wytwórców energii (prosumentów), a przede wszystkim umożliwi służbom technicznym jeszcze szybszą, niż dotychczas, reakcję na niepożądane zjawiska w sieci. Realizacja projektu, według założeń harmonogramu, zajmie około 3,5 roku. Koniec prac przewidziany jest na drugi kwartał 2022 r. System MoBiSys stanie się jednym z istotnych filarów wdrażania koncepcji inteligentnych sieci elektroenergetycznych smart grids.

Dzięki współpracy z jednostkami naukowymi mamy możliwość wspólnego wypracowania, i co ważne, przetestowania nowoczesnych rozwiązań w warunkach rzeczywistych. Ta współpraca sprawia, że dysponujemy i wdrażamy w naszej firmie najnowsze technologie, które są dobrze dostosowane do praktycznych uwarunkowań naszej sieci – podkreślił Grzegorz Marciniak, dyrektor Departamentu Zarządzania Informacją Pomiarową w Enei Operator.

Zanim obiecujący pomysł zostanie zaimplementowany w naszej działalności, niezbędne jest profesjonalne przeanalizowanie możliwości jego wdrożenia. Służą temu prace badawczo-rozwojowe, które wymagają zaangażowania znacznych środków i czasu. Warto zaznaczyć, że współpraca przedsiębiorstw sektora energetycznego z przedstawicielami środowiska naukowego inicjuje wiele innowacyjnych przedsięwzięć, korzystnych dla obu stron – powiedział Przemysław Starzyński, kierownik Biura Inicjatyw Innowacyjnych w Enei Operator.

Budowa systemu MoBiSys to nie jedyna inicjatywa badawczo-rozwojowa Enei Operator zakładająca współpracę z uczelniami. Spółka zawarła dotychczas umowy ramowe na realizację prac analityczno-koncepcyjnych i usług doradczych między innymi z Uniwersytetem Zielonogórskim, Politechniką Poznańską, Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Politechniką Warszawską oraz z Instytutem Energetyki oddział Gdańsk. W 2019 r. Enea Operator zamierza podjąć współpracę także z Akademią Morską w Szczecinie, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym.