Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea Operator zwiększy potencjał sieci na odbiór energii z OZE

Enea Operator podpisała z Marszałkiem Województwa Lubuskiego umowę o dofinansowanie realizacji projektu, który zwiększy potencjał sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 36 mln zł. Dzięki podpisanej 28 grudnia umowie projekt otrzyma 41 proc. dofinansowania. 

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ponad 150 km napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia na kablowe oraz przebudowę ośmiu stacji transformujących średnie napięcie na niskie. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia potencjału przyłączania do sieci Enei Operator nowych odnawialnych źródeł energii.

– Warto wspomnieć, że oprócz zwiększenia potencjału przyłączenia źródeł odnawialnych do naszej sieci, efektem projektu będzie również unowocześnienie infrastruktury elektroenergetycznej. Wzrośnie poziom bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz zwiększy się atrakcyjność regionu zarówno dla inwestorów, jak i mieszkańców – powiedział Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

Projekt obejmie znaczną część województwa lubuskiego - łącznie 24 gminy. Realizacja inwestycji odbywać się będzie się w ramach dwóch zadań obejmujących północną oraz południową część województwa.

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu o nazwie „Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enei Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego” wynosi 36 mln zł. Uzyskane dofinansowanie wyniosło 15 mln zł, co stanowi ok. 41 proc. kosztów.

Umowa zawarta z Marszałkiem Województwa Lubuskiego jest już 25 umową o dofinansowanie projektów inwestycyjnych Enei Operator w obecnej perspektywie budżetowej UE, zwiększając łączną pulę ich wartości do 455 mln zł nakładów i blisko 270 mln zł dotacji.