Grupa Enea - B11 Elektrownia Kozienice - oddanie do użytku 19.12 (2).jpg
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

B11 już od roku wspiera bezpieczeństwo energetyczne Polski

19 grudnia 2018 r. mija rok od oddania do eksploatacji w Enei Wytwarzanie bloku nr 11 o mocy 1 075 MW – najnowocześniejszej i najsprawniejszej jednostki produkcyjnej w polskiej energetyce. Ten czas pokazał, jak bardzo trafiona była ta inwestycja.

Budowa rozpoczęła się w 2012 r.; kamień węgielny wmurowano 21 listopada. Wykonawcą w formie „pod klucz” było konsorcjum: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (MHPSE) i Polimex-Mostostal. Wartość tej największej w Grupie Enea inwestycji wyniosła 6,4 mld zł brutto. Dziś B11 to jedna z największych jednostek tego typu na świecie, rekordzista Polski pod względem sprawności i mocy. Właśnie mija rok od oddania bloku do eksploatacji.

W okresie styczeń – wrzesień blok wyprodukował 4.126,4 tys. MWh brutto, tj. około 32% wytworzonej w Elektrowni Kozienice w tym czasie energii, pracując w podstawie z pełną mocą w szczycie oraz z mocą dostosowaną do potrzeb systemu w dolinie nocnej. Średnie obciążenie wyniosło około 790 MW.

Dzięki B11 tegoroczny lipiec był miesiącem rekordowej produkcji energii elektrycznej w Elektrowni Kozienice od początku jej eksploatacji. Wyniosła ona 1.712.931 MWh brutto i była wyższa o 114.683 MWh brutto od dotychczasowego rekordu, który padł w czerwcu. 34% tej produkcji wytworzył blok nr 11.

Elektrownia odnotowała również rekordową w swojej historii produkcję dobową, która 11 lipca 2018 r. wyniosła 67.394 MWh brutto. Jest to produkcja o około 25% wyższa od typowej w dni robocze (poniedziałek – piątek).

B11 jest chłodzony w układzie zamkniętym, tj. w oparciu o 185-metrową chłodnię kominową. Takie rozwiązanie pozwala Elektrowni Kozienice lepiej odpowiadać na wyzwania systemu elektroenergetycznego w okresie upałów, kiedy to bloki chłodzone w układach otwartych muszą niekiedy ograniczać produkcję. Dzięki blokowi nr 11 Enea Wytwarzanie mogła w okresie upałów i dużego zapotrzebowania w systemie elektroenergetycznym odnotowywać rekordowe produkcje, wspierając tym samym funkcjonowanie polskiego systemu elektroenergetycznego i bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Blok opalany jest węglem kamiennym z polskich kopalń. Głównym dostawcą paliwa jest Lubelski Węgiel Bogdanka.

B11 to jednostka ekologiczna, blok spełnia restrykcyjne normy emisji zanieczyszczeń do środowiska. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu nowoczesnych instalacji oczyszczania spalin: pięciostrefowych elektrofiltrów, katalitycznej instalacji redukcji tlenków azotu, czy sprawnej instalacji mokrego odsiarczania. Instalacje redukcji emisji NOX, SO2 pozwalają na utrzymanie stężeń tych związków w spalinach poniżej 100 mg/Nm3. Także stężenia pyłu są bardzo niskie (poniżej 10 mg/Nm3). Spełniają wymogi obecnych i przyszłych regulacji w tym zakresie.

Wysoka sprawność netto bloku, jako tzw. jednostki nadkrytycznej, która wynosi powyżej 45% przyczynia się do znacznej redukcji emisji do powietrza. Dzięki wysokiej sprawności blok emituje znacznie mniej tlenków węgla do atmosfery w stosunku do dotychczas eksploatowanych jednostek.

B11 posiada szereg najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie technologii, ekologii i bezpieczeństwa. Urządzenia zostały zaprojektowane z wymaganą rezerwą (redundancją), tak aby podczas np. ewentualnej awarii jednego, jego funkcję przejęło drugie.

Cały czas blok jest w tzw. okresie oswajania. To czas nabywania doświadczeń przez obsługę, trwa optymalizacja układów sterowania i regulacji, ale już dziś można powiedzieć, że dotychczasowa praca bloku potwierdza spełnienie założeń projektowych w zakresie pracy i emisji.

Nowoczesny blok jest przedmiotem ogromnego zainteresowania – w tym roku obejrzało go ponad 1700 osób, uczestników ponad 70 zorganizowanych grup, zwiedzających Elektrownię Kozienice. Wśród nich byli pracownicy naukowi i studenci, przedstawiciele firm i instytucji branży energetycznej, również zagraniczni goście.

– Budowa B11 była największą inwestycją Grupy Enea, a czas jaki już upłynął od oddania bloku do eksploatacji pokazuje, jak bardzo była to potrzebna i trafiona inwestycja – mówi Antoni Józwowicz, prezes Enei Wytwarzanie. – Dzięki niej możemy wytwarzać nie tylko więcej energii, ale robić to też w sposób bardziej ekonomiczny i z zastosowaniem najnowszych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska. Nasze działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, nowoczesności i ekologii mają tu pełne odzwierciedlenie. Nasz blok energetyczny jest prawdziwą perłą polskiej gospodarki i energetykidodaje Antoni Józwowicz.