Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Kolejna wielkopolska szkoła objęta patronatem Grupy Enea

Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie dołączył do grona szkół, które Grupa Enea objęła swoim patronatem. Leszczyńskie Centrum nie współpracowało do tej pory z Eneą. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 10 października. Współpraca kadry pedagogicznej i uczniów z nowoczesną grupą energetyczną to dla szkoły szansa rozwoju, a dla Enei – jako pracodawcy – inwestycja w przyszłość energetyki krajowej.  

Enea konsekwentnie wdraża program patronacki, nawiązując współpracę ze szkołami zlokalizowanymi na terenie działalności Grupy. Od kilku lat m.in. wspiera finansowo doposażenie pracowni dydaktycznych, organizuje praktyki dla uczniów, uczestniczy w targach edukacyjnych. Dzięki umowie z leszczyńską szkołą Grupa będzie miała swój udział w rozwijaniu programów nauczania oraz zorganizuje praktyki, spotkania i warsztaty z fachowcami, a także wycieczki dydaktyczne na terenie swojej infrastruktury. W planach są również konkursy dla uczniów oraz wdrożenie programu stypendialnego dla najlepszych, jak również szkolenia dla nauczycieli przedmiotów branżowych w zakresie nowych technologii oraz rozwoju kompetencji miękkich. Wsparcie szkolnictwa branżowego jest sposobem na zapewnienie ciągłości zatrudnienia pracowników na stanowiskach produkcyjnych i elektromonterskich oraz niwelowania ryzyka pojawienia się w Grupie tzw. luki pokoleniowej. Enea poszukuje wykwalifikowanych specjalistów, a takich zapewnić mogą szkoły, które przygotowują do zawodu przyszłych energetyków.

Historia szkoły sięga 1965 r. Uczniowie kształcą się tu w zawodach: technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik elektronik, technik elektryk, technik spedytor, technik technologii odzieży. Placówka jest Partnerem Regionalnym Programu Klubów Młodego Odkrywcy, w którym dzieci i młodzież wspólnie eksperymentują pod okiem opiekunów. Metoda ta rozwija wiele kompetencji i zdolności jednocześnie, pozwala na przekraczanie szkolnych granic między przedmiotami i pokazuje, że popełnianie błędów może być cenne i uczyć rozwiązywania problemów. Ostatnim sukcesem młodzieży pracującej na zajęciach Klubu Młodego Odkrywcy jest trójkołowy pojazd Edison One. Dzieło okazało się prawdziwym hitem na konferencji w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.

– Rozpoczęcie współpracy z leszczyńskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest dla naszej Grupy niezwykle istotne. Wysoki poziom kształcenia uczniów tej szkoły może mieć realny wpływ na zabezpieczenie naszych spółek przed powstającą luką pokoleniową i rozwój naszej firmy dzięki utalentowanym fachowcom – mówi Aneta Pelczarska, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Enei.

Prawidłowe funkcjonowanie szkoły zawodowej musi opierać się o współpracę z rynkiem pracy i przyszłymi pracodawcami naszych absolwentów. Stąd też współpraca szkoły z wieloma lokalnymi zakładami pracy. Promujemy szkolnictwo zawodowe poprzez doradztwo zawodowe i organizację konferencji z pracodawcami. Przeprowadzamy konkursy na „Najlepszego absolwenta w zawodzie”, w którym do wygrania jest nagroda pieniężna ufundowana przez lokalnego pracodawcę oraz możliwość odbywania stażu zawodowego w firmie – mówi Renata Perek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie w Lesznie.

 Energetycy to bardzo ważna i ceniona grupa zawodowa. To na nich polegają ludzie w sytuacjach kryzysowych, dlatego podstawą w tym zawodzie jest solidne wykształcenie. Tym bardziej cieszę się, że kolejne pokolenia mogą rozwijać swoją pasję, zdobywać wiedzę i umiejętności w tak dobrej szkole. Wierzę, że ponad 50 lat tradycji wpłynie pozytywnie na edukację młodzieży i zachęci do kontynuowania swojej kariery zawodowej w naszej spółce – dodaje Tadeusz Dachowski, wiceprezes Enei Operator ds. bezpieczeństwa pracy.

Grupa Enea do końca tego roku planuje podpisanie łącznie 14 umów patronackich ze szkołami branżowymi i technicznymi na terenie działania swoich spółek. Leszczyńskie Centrum jest ósmą placówką w Polsce i trzecią w Wielkopolsce, która dołączyła do grona szkół objętych patronatem Enei. Kolejne uroczystości planowane są jeszcze w październiku i listopadzie.

Grupa współpracuje z jednostkami edukacyjnymi od 2016 r. Osiem szkół z terenu działania spółek Grupy, m.in. z Białegostoku, Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, Szczecina otrzymało wsparcie finansowe oraz rzeczowe w postaci sprzętu do wykorzystania podczas zajęć praktycznych. Około tysiąca uczniów odbyło już praktyki w spółkach Grupy. Młodzi ludzie brali udział w wycieczkach edukacyjnych, zwiedzając obiekty infrastruktury Enei, m.in.: poligon szkoleniowy w Łagowie, Centralną Dyspozycję Mocy oraz elektrownie w Kozienicach i Połańcu. Dodatkowo, w ramach aktywnego wspierania szkolnictwa zawodowego oraz poszukiwania przyszłych kadr, Grupa bierze udział w wydarzeniach organizowanych przez szkoły i uczelnie wyższe, m.in. w  targach edukacyjnych, pracy i praktyk.