Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Bydgoski Zespół Szkół nr 12 pod patronatem Grupy Enea

Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy dołączył do grona szkół objętych patronatem Grupy Enea. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 28 września. Współpraca kadry pedagogicznej i uczniów z nowoczesną grupą energetyczną to dla uczniów i szkoły szansa ciągłego rozwoju, a dla Enei jako pracodawcy – inwestycja w przyszłość krajowej energetyki.

Wsparcie szkolnictwa branżowego jest sposobem na zapewnienie ciągłości zatrudnienia pracowników na stanowiskach produkcyjnych i elektromonterskich oraz niwelowania ryzyka pojawienia się w Grupie tzw. luki pokoleniowej. Enea poszukuje wykwalifikowanych specjalistów, a takich zapewnić mogą szkoły, które przygotowują do zawodu przyszłych energetyków.

– Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń i zebranych potrzeb spółek Grupy i szkół stworzyliśmy "Program wspierania szkolnictwa branżowego pod patronatem Grupy Enea", który realizuje założenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i stawiane nam wyzwania. Objęcie patronatem szkół jest jednym z elementów budowania nowoczesnego szkolnictwa branżowego i technicznego, opartego na współpracy z ekspertami i na nowych technologiach. Duża część pracowników naszej firmy kształciła się właśnie w tej szkole. Wierzymy, że inwestycja w człowieka jest równie ważna, jak inwestycja w nowe technologie. Chcemy wspierać podnoszenie kwalifikacji nie tylko aktualnych pracowników, lecz także tych potencjalnych, czyli uczniów szkół branżowych i technicznych – mówi Aneta Pelczarska, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Enei.

Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy to szkoła, której historia sięga lat 30. minionego stulecia. Uczą się tu przyszli technicy elektrycy, technicy energetycy, technicy chłodnictwa i klimatyzacji, technicy urządzeń dźwigowych oraz elektrycy i elektromechanicy. Szkoła wyróżnia się wysokim poziomem zdawalności egzaminów zawodowych, pracowniami zawodowymi wyposażonymi w najnowocześniejszy sprzęt, realizacją projektów unijnych w ramach Erasmus+, dzięki którym uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zagranicznych stażach zawodowych w Niemczech i Portugalii oraz ścisłą współpracą z wieloma wiodącymi firmami z Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego.

Nasi absolwenci są poszukiwanymi fachowcami na rynku pracy i bez trudu znajdują zatrudnienie w wyuczonych zawodach. Szkoła umożliwia rozwój wszechstronnych zainteresowań poprzez realizację projektów unijnych: "Akcja kwalifikacja", "Zawodowe horyzonty", "Doskonalenie zawodowe w praktyce". Mamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, w ciągu roku szkolnego organizujemy wiele konkursów. Uczniowie mają możliwość bezpłatnego zdobywania uprawnień zawodowych w zakresie elektrotechniki, energetyki i chłodnictwa. Także nauczyciele przedmiotów zawodowych doskonalą swoje kwalifikacje – podkreśla Wiesława Sraga, dyrektor Zespołu Szkół nr 12.

 Energetycy to bardzo ważna i ceniona grupa zawodowa. To na nich polegają ludzie w sytuacjach kryzysowych, dlatego podstawą w tym zawodzie jest solidne wykształcenie. Tym bardziej cieszę się, że kolejne pokolenia mogą rozwijać swoją pasję, zdobywać wiedzę i umiejętności w tak dobrej szkole. Wierzę, że 80 lat tradycji wpłynie pozytywnie na edukację młodzieży i zachęci do kontynuowania swojej kariery zawodowej w naszej spółce – dodaje Tadeusz Dachowski, wiceprezes Enei Operator ds. bezpieczeństwa pracy.

Enea współpracuje ze szkołą już od kilku lat, m.in. wspiera finansowo doposażenie pracowni dydaktycznych, organizuje praktyki dla uczniów, uczestniczy w targach edukacyjnych. Nowa umowa to rozszerzenie i wzmocnienie współpracy. Grupa Enea będzie miała swój udział w rozwijaniu programów; zorganizuje praktyki, spotkania i warsztaty z fachowcami oraz wycieczki dydaktyczne na terenie swojej infrastruktury. W planach są również konkursy dla uczniów oraz wdrożenie programu stypendialnego dla najlepszych, a także szkolenia dla nauczycieli przedmiotów branżowych w zakresie nowych technologii oraz rozwoju kompetencji miękkich.

Enea do końca tego roku planuje podpisanie 14 umów patronackich ze szkołami branżowymi i technicznymi na terenie działania swoich spółek. Bydgoskie technikum jest szóstą placówką, która dołączyła do grona szkół objętych patronatem Enei. Cztery kolejne uroczystości planowane są jeszcze w październiku.