Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Poznańskie Technikum Energetyczne pod patronatem Enei

Współpraca Enei z Technikum Zygalskiego rozpoczęła się wiele lat temu. Poznańskie szkoła jest czwartą z kolei, z którą Grupa Enea podpisała w tym roku umowę patronacką. Dla pracodawcy to inwestycja w przyszłość krajowej energetyki, a dla szkoły i jej uczniów – szansa na ciągły rozwój.

Wsparcie szkolnictwa branżowego jest sposobem na zapewnienie ciągłości zatrudnienia pracowników na stanowiskach produkcyjnych i elektromonterskich oraz niwelowania ryzyka pojawienia się w Grupie tzw. luki pokoleniowej. Enea poszukuje wykwalifikowanych specjalistów, a takich zapewnić mogą szkoły, które przygotowują do zawodu przyszłych energetyków.

Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego istnieje od 1937 r. Uczniowie kształcą się w zawodach takich jak: technik elektryk, technik elektronik, technik energetyk, technik automatyk, technik informatyk. Młodzież poznańskiego technikum każdego roku bierze udział w wielu konkursach i zawodach, wśród nich są laureaci i finaliści ogólnopolskich konkursów branżowych.

Enea współpracuje ze szkołą już od kilku lat, m.in. wspiera finansowo doposażenie pracowni dydaktycznych, organizuje praktyki dla uczniów. Nowa umowa to rozszerzenie i wzmocnienie współpracy. Grupa Enea będzie miała swój udział w rozwijaniu programów oraz zorganizuje: praktyki, spotkania i warsztaty z fachowcami, wycieczki dydaktyczne na terenie swojej infrastruktury. W planach są również konkursy dla uczniów oraz wdrożenie programu stypendialnego dla najlepszych, a także szkolenia dla nauczycieli przedmiotów branżowych w zakresie nowych technologii oraz rozwoju kompetencji miękkich.

– Wybrane przez nas szkoły branżowe i techniczne to placówki z tradycjami, wyróżniające się wysokim poziomem nauczania, w których od lat kształceni są nasi potencjalni pracownicy. Chcemy wspierać rozwój programów dydaktycznych oraz uczniów w wyborze najlepszych ścieżek kariery. Cieszymy się, że możemy rozwijać współpracę z poznańskim technikum, które od ponad 80 lat pielęgnuje tradycje związane z kształceniem młodych elektryków. Wielu absolwentów tej szkoły to dzisiaj nasi pracownicy, a wśród nich świetni fachowcy i menadżerowie – powiedziała Aneta Pelczarska, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Enei.

Współpraca Enei Operator z Technikum Energetycznym im. Henryka Zygalskiego trwa już od wielu lat. Rozwój tej formuły cieszy, ponieważ wiem, że zapewni nam młodych, wykwalifikowanych specjalistów. Dzięki objęciu szkoły naszym patronatem już dziś możemy pochwalić się m.in. doposażeniem pracowni dla uczniów, wsparciem edukacji praktycznej w postaci praktyk zawodowych czy umożliwieniem uczestniczenia uczniów w ważnych wydarzeniach branżowych. Bardzo ważnym aspektem naszej współpracy jest również rozwijanie programów dydaktycznych, tak aby maksymalnie przybliżyć je do aktualnych oczekiwań branży i to jest kierunek, w którym będziemy podążać – powiedział Marek Szymankiewicz, wiceprezes Enei Operator ds. infrastruktury sieciowej.

– Cieszymy się, że tak znana firma w branży elektroenergetycznej patronuje przedsięwzięciom naszej szkoły, której uczniowie wyróżniają się wysokim potencjałem i dużą energią do działania. Nic dziwnego, wszak szkoła nosi imię znakomitego kryptologa Henryka Zygalskiego. Mam nadzieję, że współpraca okaże się, tak jak dotychczas, korzystna dla obu stron, a podejmowane przez nas działania potwierdzą, że jesteśmy placówką kształcącą profesjonalnie, przygotowującą absolwentów do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i zasługujemy na zaufanie tak uznanego partnera – mówi Małgorzata Grzemska, dyrektor poznańskiego Technikum Energetycznego.

Grupa Enea do końca tego roku planuje podpisanie w sumie 14 umów patronackich ze szkołami branżowymi i technicznymi na terenie działania swoich spółek. Kolejne uroczystości planowane są jeszcze we wrześniu i październiku.

Grupa współpracuje z jednostkami edukacyjnymi od 2016 r. Osiem szkół z terenu działania spółek Grupy, m.in. z Białegostoku, Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, Szczecina otrzymało wsparcie finansowe oraz rzeczowe w postaci sprzętu do wykorzystania podczas zajęć praktycznych. Około tysiąc uczniów odbyło praktyki w spółkach Grupy. Młodzi ludzie brali udział w wycieczkach edukacyjnych, zwiedzając obiekty infrastruktury Enei, m.in.: poligon szkoleniowy w Łagowie, Centralną Dyspozycję Mocy oraz elektrownie w Kozienicach i Połańcu. Dodatkowo, w ramach aktywnego wspierania szkolnictwa zawodowego oraz poszukiwania przyszłych kadr, Grupa bierze udział w wydarzeniach organizowanych przez szkoły i uczelnie wyższe, m.in. w  targach edukacyjnych, pracy i praktyk.