Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Enea Operator ukończyła przebudowę ponad 110 km linii wysokiego napięcia i zmodernizowała szczeciński GPZ

Linia wysokiego napięcia 110 kV relacji Leszno Gronowo - Śrem w Wielkopolsce oraz kompleksowo zmodernizowany Główny Punkt Zasilania (GPZ) Zdroje w Szczecinie to dwie, bardzo istotne dla bezpieczeństwa energetycznego północno-zachodniej Polski, inwestycje, które w ostatnim czasie zrealizowała Enea Operator. Odcinek linii z Leszna do Śremu to ostatni etap przebudowy ponad 110 km ciągu liniowego z Leszna do Wrześni.

Linia 110 kV Leszno Gronowo - Śrem

Enea Operator zakończyła przebudowę kolejnej napowietrznej linii wysokiego napięcia. Inwestycja obejmowała przebudowę linii relacji Śrem HCP - Śrem Helenki - Krzywiń - Leszno Gronowo. Był to już ostatni etap prac na ciągu Leszno Gronowo - Września, do którego przyłączonych jest osiem stacji elektroenergetycznych. Ten ponad 110 km odcinek został całkowicie przebudowany i pracuje obecnie jako linia o przekroju przewodów 240 mm2 z możliwością temperatury pracy przewodów roboczych 800C. Takie parametry linii zdecydowanie poprawiają bezpieczeństwo zasilania i odporność linii na działanie czynników zewnętrznych takich jak np. pogoda. Inwestycja jest jednym z elementów przebudowy sieci 110 kV na terenie działania Enei Operator i wpisuje się w wieloletnią koncepcję pracy sieci przesyłowej najwyższych napięć oraz sieci dystrybucyjnej 110 kV, jako sieci zamkniętej dla Polski Północno Zachodniej, opracowanej wspólnie przez spółkę oraz Operatora Systemu Przesyłowego. Koncepcja określa niezbędne inwestycje w sieciach najwyższych i wysokich napięć, które są niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego w regionie.

– Ta inwestycja to kolejny krok milowy w zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego w północno-zachodniej Polsce. Wieloletnie starania, zarówno pracowników naszej spółki, jak i działających z nami wykonawców, mimo utrudnień formalno-prawnych występujących przy inwestycjach liniowych, przynoszą wymierne korzyści i realnie usprawniają naszą sieć – powiedział Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

Inwestycja kosztowała łącznie 56,4 mln zł i była podzielona na kilka etapów realizacji. Wykonawcami były firmy: PBE ELBUD Poznań, ELFEKO, SAG ELBUD Gdańsk oraz ELTEL Networks Energetyka.

Główny Punkt Zasilania Zdroje w Szczecinie

Enea Operator uruchomiła także kompleksowo zmodernizowany Główny Punkt Zasilania (GPZ) Zdroje. Szczecińska stacja elektroenergetyczna stanowi obecnie główne zasilanie w energię elektryczną mocno rozbudowywanego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, większości obiektów handlowych zabudowanych przy ul. Struga oraz osiedli mieszkaniowych: Zdroje, Podjuchy, Dąbie oraz częściowo Osiedla Słoneczne. GPZ umożliwi również zasilenie terenów inwestycyjnych, które mają powstać na terenie byłego lotniska w Dąbiu.

Inwestycja, której wartość to ponad 10 mln zł, jako stacja dwutransformatorowa, będzie w niedalekiej przyszłości zasilona z dwóch niezależnych linii wysokiego napięcia 110 kV, co zwiększa gwarancję niezawodności dostaw energii elektrycznej dla Odbiorców na tym obszarze. Wykonawcą prac była firma Contrast, której plac budowy przekazany został w grudniu 2016 roku.

Stacja transformatorowa Zdroje stanowić będzie ponadto rezerwę zasilania sieci średniego napięcia sąsiednich stacji elektroenergetycznych - GPZ-ów Dąbie, Pomorska oraz Żydowce. Jest bardzo ważnym i kluczowym węzłem energetycznym tej sieci, co znacząco wpłynie również na bezpieczeństwo energetyczne w regionie.