Enea Operator podpisała kolejną, dwudziestą czwartą umowę o dofinasowanie rozwoju infrastruktury sieciowej ze środków unijnych. Zawarta na początku lipca umowa z Instytutem Nafty i Gazu dotyczy budowy linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Jasiniec – Świecie wraz z przebudową stacji 110/15 kV Fordon. Wartość inwestycji to ponad 23 mln zł, z czego dotacja z funduszy Unii Europejskiej wyniesie prawie 13,5 mln zł.

Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz jakości zasilania w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności aglomeracji bydgoskiej, poprzez budowę kablowo-napowietrznej linii wysokiego napięcia z przebudową stacji wysokiego napięcia na średnie na Fordonie. W ramach tej inwestycji zostanie również wdrożona funkcjonalność inteligentnej sieci elektroenergetycznej, która pozwoli m.in. na zwiększenie efektywności zarządzania siecią poprzez zainstalowaną automatykę.

Dofinansowanie inwestycji zostało przyznane w ramach działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Jest to kolejna umowa Enei Operator ze wsparciem unijnym na inwestycje w północno-zachodniej Polsce. Łącznie umowy o dofinansowanie opiewają na kwotę ponad 400 mln zł, z dofinansowaniem na blisko 260 mln zł.