Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

„Elektryk” z Nowej Soli ze wsparciem Enei

Nowosolskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego CKZiU „Elektryk” jest drugą szkołą, z którą w tym roku Grupa Enea nawiązała współpracę patronacką. Szkoła wyróżnia się wysokim poziomem kształcenia w zawodach, na które jest zapotrzebowanie w spółkach Grupy. Podpisanie umowy partnerskiej to dla szkoły i jej uczniów nowe perspektywy rozwoju, dla pracodawcy - Grupy Enea - inwestycja w przyszłe kadry.

Wsparcie szkolnictwa branżowego jest sposobem na zapewnienie ciągłości zatrudnienia pracowników na stanowiskach produkcyjnych i elektromonterskich oraz niwelowania ryzyka pojawienia się w Grupie tzw. luki pokoleniowej. Enea poszukuje wykwalifikowanych specjalistów, a takich zapewnić mogą szkoły, które przygotowują do zawodu przyszłych energetyków. Dzięki obecności patrona – Enei, „Elektryk” otrzyma wsparcie finansowe i rzeczowe poprzez doposażanie swoich pracowni. Enea będzie miała swój udział w rozwijaniu programów oraz zorganizuje: praktyki, spotkania i warsztaty z fachowcami, wycieczki dydaktyczne na terenie swojej infrastruktury. W planach są również konkursy dla uczniów oraz wdrożenie programu stypendialnego dla najlepszych, a także szkolenia dla nauczycieli przedmiotów branżowych w zakresie nowych technologii oraz rozwoju kompetencji miękkich.

- Podpisana dziś umowa jest dla nas kolejnym ważnym krokiem w realizacji odpowiedzialnej polityki personalnej Grupy Enea. Jako pracodawca widzimy dużą szansę na pozyskiwanie wartościowych pracowników spośród uczniów szkół branżowych i technicznych, którym w zamian oferujemy praktyczną wiedzę jeszcze przed podjęciem pracy w zawodzie, a także szansę kariery zawodowej w nowoczesnym koncernie surowcowo-energetycznym – mówiła Joanna Kamoś, dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Enei

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli jest drugą placówką edukacyjną spośród 14 szkół wybranych do współpracy z Grupą Enea.

- Spotykamy się dziś tutaj, ponieważ chcemy, by uczniowie tej szkoły mogli związać swoją przyszłość zawodową z naszą Grupą i stali się częścią naszej rodziny energetyków, zawsze gotowej do pełnienia swojej służby na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju – powiedziała Katarzyna Jarzębińska, dyrektor Departamentu Rozwoju Zasobów Ludzkich w Enei Operator. – Wierzymy, że nasi fachowcy mogą przekazać wiedzę praktyczną i doświadczenie, zachęcając młodych ludzi do nauki, rozwoju i poszukiwania swojego miejsca w zawodach technicznych i elektromonterskich – dodała Katarzyna Jarzębińska.

 „Elektryk” to szkoła z tradycjami, która działa już prawie od 70 lat. Uczniowie kształceni są w takich kierunkach jak: technik energetyk, technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, a w szkole branżowej I stopnia m.in. w zawodach elektryk i elektromechanik.

- Przygotowane przez Grupę Enea aktywności dla uczniów i nauczycieli stanowią znakomite uzupełnienie programu nauczania. Nasi fachowcy będą wspierać młodych ludzi, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Spotkania z pracownikami będą okazją do podnoszenia swoich kwalifikacji i bliskiego zaznajomienia się z potencjalnym pracodawcą – mówił Sławomir Bielecki, prezes Enei Serwis.   

- Nawiązanie współpracy z Eneą to dla szkoły, jej wychowanków, a także naszego regionu ogromny sukces. W  „Elektryku” pracują nauczyciele z pasją. Dzięki nim uczniowie z takim zaangażowaniem i energią uczą się oraz  realizują nie tylko w ramach programu nauczania, także w licznych aktywnościach pozalekcyjnych, konkursach, projektach unijnych. Jestem przekonany, że ta współpraca zaowocuje wieloma ciekawymi wspólnymi inicjatywami, a nasz region wesprze Eneę znakomitymi fachowcami – podkreślał Waldemar Wrześniak, Starosta  Nowosolski.

Grupa Enea współpracuje z jednostkami edukacyjnymi od 2016 roku. 8 szkół z terenu działania spółek Grupy, m.in. z Białegostoku, Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, Szczecina otrzymało wsparcie finansowe oraz rzeczowe w postaci sprzętu do wykorzystania podczas zajęć praktycznych. Około 1000 uczniów odbyło praktyki w spółkach Grupy, młodzi ludzie brali udział w wycieczkach edukacyjnych, zwiedzając obiekty infrastruktury Enei, m.in.: poligon szkoleniowy w Łagowie, Centralną Dyspozycję Mocy oraz elektrownie w Kozienicach i Połańcu. Dodatkowo, w ramach aktywnego wspierania szkolnictwa zawodowego oraz poszukiwania przyszłych kadr, Grupa bierze udział w wydarzeniach organizowanych przez szkoły i uczelnie wyższe, m.in. w  targach edukacyjnych, pracy i praktyk. Kolejne uroczystości podpisania umów odbędą się w czerwcu, wrześniu i październiku.