Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

„Nowa energia dla Leszna”. Spółki Grupy Enea w Leszczyńskim Klastrze Energii

Enea Serwis, Enea Innovation i Miejska Energetyka Cieplna w Pile – to spółki, które weszły w skład Leszczyńskiego Klastra Energii „Nowa energia dla Leszna”. Celem klastra jest m.in. koordynacja i współpraca przy zrównoważeniu podaży oraz zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną, a także rozwój rozproszonych źródeł energii odnawialnej i elektromobilności.

Obok Grupy Enea, klaster utworzyło Miasto Leszno oraz spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie, Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lesznie.

– Współpraca w ramach klastra „Nowa energia dla Leszna” ułatwi inicjowanie i podejmowanie działań wprowadzających najnowsze technologie i rozwiązania z zakresu energetyki na poziomie regionalnym i lokalnym – zaznaczył Sławomir Szczot, wiceprezes Enei Serwis ds. rozwoju.

Uczestnicy klastra zamierzają wziąć udział w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Energii, aby uzyskać certyfikat „Pilotażowego Klastra Energii”. Celem konkursu jest wyróżnienie klastrów energii o lokalnym zasięgu, które realizują swoje strategie w oparciu o miejscowe potrzeby we współpracy z lokalnymi podmiotami.

Członkowie klastra chcą znaleźć odpowiedzi na wyzwania z dziedziny energetyki stojące przed poszczególnymi partnerami. Należy do nich m.in. bezpieczeństwo energetyczne, wykorzystanie lokalnych źródeł energii, w tym szczególnie energii z OZE, dostosowanie się do wymogów środowiskowych stawianych przez Unię Europejską, czy potrzeby rozwojowe i cywilizacyjne Leszna w zakresie samowystarczalności energetycznej.