Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Najlepsi studenci w konkursie „Modelowanie Rynku Energii” wybrani!

Enea przyznała 18 tysięcy złotych najzdolniejszym studentom biorącym udział w konkursie „Modelowanie Rynku Energii”. Studenci kierunków ekonomicznych, ekonometrycznych oraz związanych z energetyką w czwartek zakończyli rywalizację w finale II edycji konkursu o Nagrodę Prezesa Enei. Jego celem jest popularyzacja tematyki funkcjonowania rynku energii oraz zapoznanie studentów polskich uczelni ze specyfiką branży energetycznej w Polsce, a także z charakterem  pracy analityka w tym obszarze.

Konkurs „Modelowanie rynku energii” o nagrodę Prezesa Zarządu Enei został zorganizowany już po raz drugi. W tej edycji skierowany jest on do studentów wszystkich uczelni wyższych w całym kraju.

- Szukamy ambitnych studentów z całej Polski. Konkurs poza doskonałą okazją do promowania wiedzy na temat rynku energii jest także przykładem zacieśniania współpracy między szkolnictwem wyższym i biznesem – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei. – Działania innowacyjne mamy wpisane w swoją codzienną pracę, jesteśmy nastawieni na budowę polskiego potencjału technologicznego i intelektualnego dlatego też angażujemy się w projekty skierowane do studentów uczelni wyższych, dając szansę zainteresowania tajnikami rynku energii przyszłym ekspertom w tej dziedzinie - dodał.

Konkurs honorowym patronatem objęło Ministerstwo Energii, a wiceminister energii Michał Kurtyka,  wygłosił wykład „Elektromobilność jako przykład nowej polityki gospodarczej - czyli koncepcja miliona elektrycznych samochodów na polskich drogach do 2025 r. i związanych z tym wyzwań”.

- Dzisiaj mamy bardzo symboliczny dzień. Przekazaliśmy do konsultacji projekt ustawy o elektromobilności. Musimy podjąć wysiłek by stworzyć warunki dla rozwoju elektromobilności, która będzie jednym z kluczowych elementów wieloaspektowego i złożonego rynku energii, na którym czeka nas wiele wyzwań w przyszłości. Potwierdzają to zdolni studenci, którzy mierzą się z tą trudną tematyką w dzisiejszym konkursie - powiedział Michał Kurtyka, wiceminister energii.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 30 drużyn. Studenci mieli do wyboru jedno z dziesięciu zadań z zakresu analityki rynku energii. Kształtowanie popytu w kontekście ustawy i pakietu klimatycznego, modelowanie narzędzi do prognozowania cen, analiza scenariuszowa rozwoju rynku węgla – to tylko część zagadnień, które były wyzwaniem dla młodych analityków. Cztery najlepsze drużyny zostały zaproszone na uroczysty finał gdzie zaprezentowały swoje prace przed Kapitułą Konkursu, w skład której weszli wiceminister energii Michał Kurtyka, zaproszeni profesorowie uczelni wyższych oraz przedstawiciele zarządu Enei i Enei Trading.

- Rozwój współpracy uczelni z przedsiębiorstwami przyczynia się wzajemnie do wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności, a zarazem do poprawy atrakcyjności absolwentów uczelni na rynku pracy. W trakcie trwania konkursu jego uczestnicy mogli konsultować się z doświadczonymi ekspertami Grupy Enea. I to przyniosło efekty ponieważ dziś studenci pokazali, że posiadają umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z wymogami praktyki biznesu – powiedział Dawid Klimczak, prezes Enei Trading.

Zwyciężył zespół studentek z Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania w składzie Daria Stefankiewicz, Paulina Sylwestrzak i Sylwia Hodlik. Uznanie jury zyskały nie tylko poziom i jakość przeprowadzonych analiz, ale również forma ich prezentacji. Drugie i trzecie  miejsce zajęły zespoły z Politechniki Poznańskiej oraz Politechniki Gdańskiej. Najlepsza drużyna otrzymała od Prezesa Enei nagrodę w wysokości 10 tys. zł, a łączna pula wygranych to 18 tys. zł. Zadowolenia z wysokiego poziomu konkursu nie krył również rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. Maciej Żukowski.

- Z roku na rok jesteśmy coraz bardziej zaskoczeni wysokim poziomem prezentowanych prac. Gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom. Cieszę się, że tak ambitny konkurs jest realizowany również przy udziale Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. I mam nadzieję, że ta współpraca z Eneą będzie się dalej rozwijać – powiedział prof. Maciej Żukowski, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Partnerem strategicznym konkursu była Enea. Nad jego stroną merytoryczną czuwała Enea Trading – spółka z Grupy Enea, która posiada kompetencje w zakresie handlu energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2, węglem oraz biomasą. Enea Trading pozyskuje dla Grupy Enea energię elektryczną oraz podstawowe paliwa produkcyjne, a także zarządza portfelami Enei, Enei Wytwarzanie i Enei Operator. Opracowuje również strategię działań biznesowych na hurtowym rynku energii, pozostając wciąż aktywna na wielu rynkach branży energetycznej. Dodatkowo pełni rolę Animatora Rynku na Towarowej Giełdzie Energii, jak również aktywnie działa na giełdach EEX oraz EPEX SPOT.