teaser.jpg
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea Operator finalizuje strategiczne inwestycje w Wielkopolsce

Rok 2016 to dla Enei Operator bardzo intensywny okres pod względem inwestycji. Spółka przeznaczyła na ten cel ponad 900 mln zł, z czego ponad 300 mln zł na inwestycje w sieć elektroenergetyczną w poznańskim oddziale. W ostatnich tygodniach roku Enea Operator sfinalizowała pięć projektów o strategicznym znaczeniu dla Wielkopolski: stację elektroenergetyczną koło Sierakowa oraz cztery linie wysokiego napięcia.

Modernizacji poddany został Główny Punkt Zasilający (GPZ) Sieraków zlokalizowany we wsi Grobia koło Sierakowa. Jednym z powodów modernizacji była dobudowa pola wysokiego napięcia 110 kV w celu przyłączenia dużego Klienta. Inwestycja poprawi ciągłości dostaw energii i bezpieczeństwo energetyczne w regionie. Zapewnieni również odpowiednie zasilanie energią elektryczną, które przyczyni się do rozwoju i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy Sieraków oraz jej okolic. Wartość tej inwestycji Enei Operator to 2,3 mln zł.

Enea Operator w Wielkopolsce przebudowała również cztery bardzo ważne linie wysokiego napięcia. Modernizacje linii relacji Miłosław - Środa Wielkopolska oraz Szamotuły - Wronki kosztowały łącznie 18,4 mln zł. Zadania polegały na budowie nowych linii w miejscu istniejących, które powstały jeszcze w latach sześćdziesiątych. Na dwóch około 18 km odcinkach zastosowano nowe przewody oraz wymieniono wszystkie słupy wraz z fundamentami, w wyniku czego przepustowość linii wzrosła ponad trzykrotnie. Zmodernizowane linie w znacznym stopniu  poprawią jakość dostarczanej energii elektrycznej oraz zwiększą możliwość przyłączana nowych obiektów do sieci m.in. w gminach Szamotuły, Wronki, Obrzycko, Środa Wielkopolska czy Miłosław.

Szczególne, ponadregionalne znaczenie ma zakończona właśnie przebudowa ciągu linii napowietrznych wysokiego napięcia Leszno Gronowo – Włoszakowice oraz Włoszakowice – Wschowa. Obydwie linie Enei Operator powiązane są z linią należącą do Tauron Dystrybucja, i zasilą zakłady KGHM Polska Miedź. KGHM to jedno z największych przedsiębiorstw górniczych w kraju i jedno z największych w Europie. W związku z realizacją tego projektu spółki dystrybucyjne Enei i Tauronu zawarły porozumienie, które miało na celu właściwe skoordynowanie działań inwestycyjnych w zakresie zwiększenia niezawodności układu sieciowego dostarczania energii elektrycznej na obszarze granicznym pomiędzy operatorami. Porozumienie zakładało m.in. kompletną przebudowę ww. linii jako kluczowych elementów ciągu liniowego 110 kV łączącego południową Wielkopolskę z północną częścią Dolnego Śląska.

Kończymy bardzo dobry rok pod kątem modernizacji, unowocześniania i rozwoju naszej sieci. Działania te w sposób istotny wpływają na poprawę bezpieczeństwa energetycznego w całym regionie. Na obszarze poznańskiego oddziału naszej firmy przeznaczyliśmy na ten cel ponad 300 mln zł. Warto również wspomnieć, że w tym roku zrealizowaliśmy aż o 15 proc. więcej umów dotyczących przyłączenia nowych odbiorców do sieci niż w roku poprzednim. Możemy powiedzieć, że w ostatnich miesiącach postawiliśmy przysłowiową, efektowną „kropkę nad i” finalizując bardzo istotne projekty. Mamy również ambitne plany na ostatnie dni tego roku – powiedział Jarosław Popowski, dyrektor Oddziału Dystrybucji Poznań Enei Operator.

Na całym obszarze swojego działania Enea Operator na realizację wszystkich tegorocznych inwestycji przeznaczyła łącznie ponad 900 mln złotych.