teaser.jpg
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea Operator zrealizowała bieżący plan inwestycyjny już w 90 procentach

Ciągłe inwestycje spółek dystrybucyjnych w infrastrukturę i jej rozwój poprawiają  bezpieczeństwo energetyczne, ciągłość i jakość dostaw energii elektrycznej oraz pozwalają na przyłączanie do sieci nowych Odbiorców. Zarządzająca siecią dystrybucyjną w północno-zachodniej Polsce Enea Operator już na koniec października zrealizowała w 90 proc. swój tegoroczny plan inwestycyjny. Spółka aktualnie realizuje około 100 projektów na wysokim napięciu i kilka tysięcy na średnim oraz niskim napięciu.

W pierwszej połowie grudnia Enea Operator otworzy uroczyście cztery Główne Punkty Zasilające w województwie zachodniopomorskim. W ubiegłym tygodniu, spółka poinformowała o zakończonych czterech, strategicznych inwestycjach liniowych. Jedną z nich jest budowa 26-kilometrowego odcinka dwutorowej linii wysokiego napięcia, będącego elementem największej inwestycji sieciowej spółki tj. budowy linii relacji Morzyczyn – Drawski Młyn. Linia objęta przebudową ma ponad 137 km długości, a łączna wartość inwestycji to prawie 130 mln złotych.

Aktualnie realizujemy około 100 zadań inwestycyjnych na wysokim napięciu. Ich zakres, i tym samym rozmiar, jest oczywiście zróżnicowany. Niemniej jednak, obrazuje to wysiłek jaki wkładają Pracownicy naszej spółki w realizację tzw. „dużych inwestycji”, po to aby sieć wysokich napięć dawała oczekiwaną jakość, umożliwiającą zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do naszych Klientów – powiedział Dariusz Strzelecki, dyrektor departamentu planowania i rozwoju w Enei Operator.

Zadania na średnim i niskim napięciu można liczyć w tysiącach. Realizujemy inwestycje związane zarówno z przyłączaniem Klientów do sieci, poprawą niezawodności dostaw, jak i nasyceniem infrastruktury w elementy tzw. inteligentnej sieci. Mówiąc wprost –przygotowujemy naszą sieć do zmiany jej charakteru, z tej nastawionej tylko na dystrybucję energii do Odbiorców, na nowoczesną, uwzględniającą znaczny rozwój generacji rozproszonej, czy też lokalnych inicjatyw w postaci klastrów i spółdzielni energetycznych – dodał Dariusz Strzelecki.

Na realizację wszystkich tegorocznych inwestycji firma przeznaczyła łącznie ponad 900 mln złotych. Enea Operator wybudowała ponad 250 km linii wysokiego napięcia i pięć stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia o strategicznym znaczeniu. Do końca bieżącego roku, Operator planuje oddać jeszcze dwie tego typu stacje, w tym jedną zbudowaną od podstaw.