Enea Operator ukończyła gruntowną modernizację Głównego Punktu Zasilającego w Pniewach. 7 października lokalni samorządowcy, przedstawiciele wykonawcy oraz inwestora dokonali jej uroczystego uruchomienia. Do pniewskiej stacji docelowo będzie przyłączonych sześć linii wysokiego napięcia. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo energetyczne m.in. w gminach: Pniewy, Kuślin, Kwilcz i Lwówek.

Zlokalizowany w zachodniej Wielkopolsce Główny Punkt Zasilający Pniewy gruntowną modernizację przechodził od sierpnia ubiegłego roku. Na przełomie lipca i sierpnia 2016 r. zakończono ostanie prace budowlane, dzięki czemu obiekt mógł przejść konieczne odbiory. Przyczyną rozbudowy stacji była przede wszystkim konieczność przyłączenia dodatkowych linii wysokiego napięcia. Przed modernizacją do GPZ-u wprowadzone były trzy linie napowietrzne: w kierunku Wronek, Sierakowa oraz Dusznik. Docelowo do rozdzielni przyłączonych będzie sześć linii wysokiego napięcia 110 kV wraz z jednym polem rezerwowym.

Modernizacja stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Pniewy polegała m.in. na rozbiórce istniejących i budowie nowych urządzeń wysokiego napięcia wraz z ich konstrukcjami wsporczymi, rozbudowie istniejącej rozdzielni 110 kV poprzez dobudowę czterech pól linii 110 kV wraz z rezerwą miejsca na dodatkowe pole oraz na budowie dwóch pól transformatorów mocy 110/15 kV. Prace zostały zorganizowane tak, aby stacja przez cały czas zasilana była przez co najmniej dwie linie wysokiego napięcia, pracujące w pierścieniu. Pozwoliło to na ciągłe zasilanie rozdzielni średniego napięcia 15 kV, co najmniej z jednego transformatora.

Zakończona właśnie inwestycja to bardzo ważny krok dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego okolicznych gmin, ale również dla całej Wielkopolski. Drodzy Samorządowcy, dziękuję w imieniu Enei Operator, ale również naszych Klientów, za dobrą współpracę, bez której dziś nie otwieralibyśmy GPZ-u Pniewy. Pamiętajcie proszę, że dzięki takim inwestycjom jak ta zyskujecie również Wy, ponieważ możecie lepiej stymulować rozwój lokalny – powiedział podczas otwarcia Andrzej Kojro, prezes Enei Operator. Owocną współpracę podkreślali też samorządowcy z Pniew, Szamotuł i Wronek. Burmistrz Pniew Jarosław Przewoźny, dziękując przedstawicielom Operatora, docenił fakt, że gruntowna modernizacja stacji odbyła się „na otwartym sercu” – czyli podczas jej ciągłej pracy. 

Inwestycja zapewni duże rezerwy potrzebne dla rozwoju regionu oraz zwiększy bezpieczeństwo energetyczne m.in. dla gmin: Pniewy, Kuślin, Kwilcz, Chrzypsko Wielkie i Lwówek. Kontrakt o wartości ok. 12 mln zł zrealizowała firma Contrast.