teaser.jpg
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Polski Holding Nieruchomości i Enea rozpoczynają współpracę

Polski Holding Nieruchomości i Enea nawiązały współpracę w zakresie sprzedaży energii elektrycznej przez Eneę do nieruchomości wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości. Współpraca będzie się odbywała z korzyścią dla obu firm. Polski Holding Nieruchomości zaoszczędzi na kupowanej energii elektrycznej a Enea zyska dużego i stabilnego odbiorcę. Spółki podpisały umowę w pawilonie Polskiej Fundacji Narodowej podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Polski Holding Nieruchomości, w celu optymalizacji kosztów, przeprowadził postępowanie przetargowe na wybór sprzedawcy energii elektrycznej do nieruchomości znajdujących się w zasobach Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniona została najkorzystniejsza oferta cenowa, która została złożona przez Eneę.

Firmy zawarły umowę na sprzedaż energii elektrycznej na okres ponad 3 lat, tj. do dnia 31 grudnia 2019 r. Dokument został podpisany podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy w pawilonie Polskiej Fundacji Narodowej. Polski Holding Nieruchomości oraz Enea należą do 17 największych polskich przedsiębiorstw, które są fundatorami PFN.

Cieszy nas fakt, że w wyniku przeprowadzonego przez nas postępowania przetargowego nawiążemy współpracę z Eneą. Szacujemy, że zmiana sprzedawcy energii elektrycznej do nieruchomości wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości pozwoli wygenerować nam oszczędności na łączną kwotę około 5,5 mln zł w czasie trwania umowy. Jednocześnie nawiązujemy współpracę z kolejną spółką z udziałem Skarbu Państwa, której oferta podlegała takiemu samemu rozpatrzeniu jak każda inna i okazała się najkorzystniejsza pod względem ekonomicznym – powiedział Maciej Jankiewicz, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości. 

Zyskujemy stałego i stabilnego Klienta biznesowego o dużym potencjale. Wybór naszej oferty potwierdza, że nasze ciągłe starania w zakresie zwiększenia efektywności oraz optymalizacji procesu sprzedaży odnoszą właściwy rezultat i jesteśmy w stanie zaproponować partnerom atrakcyjną cenowo ofertę, która idzie w parze z wysokimi standardami i jakością usług – mówił Mirosław Kowalik, Prezes Enei.

Wierzę, że podpisana Umowa zbliży nasze firmy i da impuls do współpracy w innych obszarach oraz realizacji wspólnych inicjatyw, również tych w zakresie efektywności energetycznej, które mogą przynieść dalsze korzyści obu spółkom  – podkreślił Prezes Kowalik.

Energia elektryczna będzie dostarczana przez Eneę do ponad 500 punktów poboru znajdujących się na terenie nieruchomości wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości.