teaser.jpg
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Komunikat prasowy dotyczący realizacji inwestycji budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice

Inwestycja w budowę wysokosprawnego bloku 1075 MW w Elektrowni Kozienice jest priorytetem Grupy Enea, dlatego na bieżąco nadzorujemy i monitorujemy realizację projektu.

W trakcie realizacji projektu wystąpiły przesunięcia niektórych elementów w ramach wewnętrznych harmonogramów realizacji poszczególnych etapów. W związku z tym zobowiązaliśmy Konsorcjum Wykonawcze (Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe i Polimex-Mostostal) do przedstawienia informacji o ewentualnym wpływie częściowych przesunięć w harmonogramach wewnętrznych projektu na termin realizacji kontraktu.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od Konsorcjum Wykonawczego propozycję zaktualizowanego Harmonogramu Realizacji Kontraktu z propozycją przesunięcia terminu przekazania do eksploatacji bloku 1075 MW z dnia 21 lipca 2017 r. na dzień 19 grudnia 2017 r.

Propozycja przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji wynika z wskazanych przez Konsorcjum kwestii techniczno-organizacyjnych.

Przekazany przez Wykonawcę Harmonogram zostanie poddany analizie, zgodnie z obowiązującą umową. Analiza będzie dotyczyć w szczególności wskazanych przyczyn przesunięcia terminu, skuteczności zaproponowanych działań naprawczych oraz konsekwencji wynikających z przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji.

Przeprowadzenie tak zaawansowanego technologicznie i złożonego projektu jak budowa bloku 1075 MW wymaga ścisłej współpracy Zamawiającego i Konsorcjum Wykonawczego w zakresie uzgodnień i właściwego monitorowania postępu prac. Oczekując zdecydowanych działań w realizacji, oferujemy Konsorcjum ścisłą współpracę i wsparcie w różnych sprawach związanych z organizacją procesu budowy.

Budowa bloku jest już bardzo zaawansowana. Cała inwestycja, na którą składa się ok. 30 tys. szczegółowych zadań, jest już gotowa w ponad 88%.

Obecnie na budowie trwają intensywne prace związane z zakończeniem montażu instalacji technologicznych. Niedawno z sukcesem zakończyło się kolejne, ważne zadanie na budowie bloku. Nastąpiło pierwsze zasilenie z transformatora rezerwowo-rozruchowego w rozdzielni Polskich Sieci Elektroenergetycznych – podano napięcie 110 kV. Przygotowania do tego ważnego momentu trwały kilka tygodni i wymagały szeregu testów. Wydarzenie to było bardzo ważne dla realizacji projektu. Podanie napięcia otworzyło drogę do rozruchu testowego poszczególnych instalacji technologicznych nowego bloku. Rozruch pierwszych instalacji nastąpi jeszcze w tym roku. Ponadto do końca grudnia zakończone zostaną montaż i rozruch instalacji Stacji Przygotowania Wody, Systemu Sprężonego Powietrza oraz wywrotnicy wagonowej umożliwiającej rozładunek węgla. Gotowe są już młyny węglowe nowego bloku i trwa końcowy montaż zwałowarko-ładowarek.