teaser.jpg
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LW Bogdanka przyjęło zmiany w statucie spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LW Bogdanka 17 sierpnia przyjęło zmiany w statucie spółki. Dzięki nim, po zarejestrowaniu zmian w statucie przez Sąd Rejestrowy, Bogdanka przystąpi do Grupy Enea oraz przyjmie Kodeks Grupy Enea.

Integracja Bogdanki z Grupą Enea przebiega w sposób ewolucyjny od chwili, gdy Enea stała się strategicznym inwestorem w LWB. Działania związane z włączeniem Bogdanki do Grupy Enea to realizacja wcześniejszych zapowiedzi.

– Przyjęte zmiany to drugi i ostatni krok w przygotowaniu statutu LW Bogdanka do wdrożenia ładu korporacyjnego Grupy Enea. Dzięki temu chcemy łatwiej i ściślej współpracować w ramach innowacyjnego koncernu surowcowo-energetycznego, w którym Bogdanka jest strategicznym aktywem wydobywczym – powiedział Wiesław Piosik wiceprezes ds. korporacyjnych Enei, który jest członkiem Rady Nadzorczej LW Bogdanka.

Enea i Bogdanka zakończyły z sukcesem w połowie kwietnia tego roku pierwszą fazę integracji, której częścią była zmiana statutu LWB w zakresie obowiązku działania Bogdanki w interesie Grupy Enea. Druga faza integracji polegała na dostosowaniu statutu LW Bogdanka w najbardziej możliwym stopniu do standardu Grupy Enea, przyjęciu Kodeksu Grupy Enea oraz przystąpieniu Bogdanki do Grupy Enea. Dzięki temu Bogdanka zostanie objęta wspólnym dla całej Grupy ładem korporacyjnym.

Wspólne działanie w Grupie Enea pozwala budować jak najlepszą pozycję innowacyjnego koncernu surowcowo-energetycznego. Integracja pozytywnie wpływa na wynik finansowy całej Grupy Enea i daje szansę na zwiększenie przychodów.

Grupa Kapitałowa Enea rozwija się we wszystkich ogniwach łańcucha wartości. W Bogdance wydobywa się węgiel, który w elektrowni w Kozienicach zamieniany jest w energię elektryczną, a ta trafia do gniazdek w domach ok. 2,5 mln Klientów. Cała Grupa składa się obecnie z 27 spółek, w których pracuje ok. 15 tys. Specjalistów, a Bogdanka pełni w niej rolę centrum kompetencyjnego wydobycia węgla.